و ح ش

KÖK HARFLER:  و ح ش

ANLAM: 

وَحَشَ : (Bir yer) vahşi hayvanlar ile dolu olmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet Açıklama
وُحُوشٌ isim 1 Ehli olmayan hayvan, vahşi kara hayvanı (çoğul) 81/5 Tekil: وَحْشٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • مُوحِشٌ
  • مُنَفَّرٌ > bak: ن ف ر
  • خَرِبٌ > bak: خ ر ب
  • خَالٍ > bak: خ ل و
  • خَلَاءٌ > bak: خ ل و
  • قَفْرٌ
  • مُقْفِرٌ
  • كَئِيبٌ
 • وَحْشٌ
  • سُوقَةٌ > bak: س و ق
  • سَفَلَةٌ > bak: س ف ل
  • حُثَالَةٌ
  • أَوْغَادٌ
  • أَوْبَاشٌ
  • رَعَاعٌ
 • وَحْشَةٌ (a)
  • حُزْنٌ > bak: ح ز ن
  • كَرْبٌ > bak: ك ر ب
  • شَجَنٌ
  • كَآبَةٌ
 • وَحْشَةٌ (b)
 • وَحْشِيٌّ (a)
  • بِدَائِيٌّ > bak: ب د أ
  • بَرْبَرِيٌّ
 • وَحْشِيٌّ (b)
  • ضَارٍّ > bak: ض ر ر
  • بَرِّيٌّ > bak: ب ر ر
  • مُتَوَحِّشٌ > bu kök

Zıt Manada Kelimeler

 • مُوحِشٌ
 • وَحْشٌ
 • وَحْشَةٌ (a)
 • وَحْشَةٌ (b)
 • وَحْشِيٌّ (a)
 • وَحْشِيٌّ (b)

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Vahş وَحْش Yabani, vahşi olma durumu. Tenha ve ıssız yer.
Vahşî وَحْشِى Yabani.
Vahşet وَحْشَة Yabani, vahşi olma durumu.
Vuhûş وُحُوش Vahşiler, yabaniler, ehlileşmemiş olanlar.
Evhaş أَوْحَش Daha vahşi. En vahşi.
Tevhîş تَوْحِيش Ürküp kaçmasına sebep olma, ürkütme. Çoğulu: Tevhîşât
Muvahhiş مُوَحِّش Vahşet veren. Vahşileştiren. Korkutan. Korkutup ürküten.
Mûhiş مُوحِش Korkutan, korku veren.
Tevahhuş تَوَحُّش Yalnızlıktan korkma.
Mütevahhiş مُتَوَحِّش Tevahhuş eden, ürken, korkan, yadırgayan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

وُحُوشٌ : İsim. Çoğul. Tekili: وَحْشٌ

81:5 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
Diyanet Meali: Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman, *