ن ه ج

KÖK HARFLER:  ن ه ج

ANLAM: 

نَهَجَ : (Bir istikamet, yol veya iş) bariz, hayli aşikar, açık hale gelmek; bir yolu, işi bariz, hayli aşikar, açık hale getirmek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مِنْهَاجٌ isim 1 Cadde, açık yol 5/48

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nehc نَهْج Yol, usul. Doğru yol.
Nehhâc نَهَّاج Kılavuz, rehber, mürşid. Doğru yolu gösterici.
Menhec مَنْهَج Geniş, açık yol. Çoğulu: Menâhic
Minhâc مِنْهَاج Meslek. Yol. Açık ve belli yol. Büyük ve işlek cadde. Çoğulu: Menâhic
İnhâc إِنْهَاج Meydanda, zahir, açık.
İntihâc إِنْتِهَاج Yol bulma, varma, ulaşma.
İstinhâc إِسْتِنْهَاج Söylediğini yapma. Yoluna gitme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مِنْهَاجٌ : İsim. 

5:48 لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
Diyanet Meali: Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.