و ج ب

KÖK HARFLER:  و ج ب

ANLAM: 

وَجَبَ : (Duvar) çökmek. Yere düşmek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
وَجَبَ fiil-I 1 Yere düştü 22/36

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

AÇIKLAMA:

İCÂBET ile KABÛL kelimeleri arasındaki fark

( و ج بق ب ل )

Kabûl, “ameller” için kullanılır. “Allah onun amellerini kabul etsin” denilir. İcâbet ise dualar için kullanılır. “Allah onun dualarına icâbet etsin” denilir.  (Farklar Sözlüğü 326) Bknz: ( ق ب ل )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Vücûb وُجُوب Gereklilik.
Vâcib وَاجِب Terki caiz veye mümkün olmayan.
Vâcibe وَاجِبَة Gereken lüzumlu şey.
Vecîbe وَجِيبَة Görev.
Îcâb  إِيجَاب 1: Lazım. Gerekli. Lüzumlu olmak. Sebeb olmak.  2: Borç sayma, ödev kılma, gerektirme.
Mûcib  مُوجِب İcabet eden, uyan. İcap eden, gereken. Sebeb olan, vesile teşkil eden.

Vâcibü’l-vücûd: 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

وَجَبَ :  Fiil-I. 

22:36 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
Diyanet Meali: Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin..