ر ق ق

KÖK HARFLER: ر ق ق

ANLAM: 

رَقَّ : Bir şey ince, zarif, narin olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
رَقٌّ isim 1 Üzerine yazı yazılan ince deri, beyaz sahife 52/3

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

AÇIKLAMA:

ŞEFKAT ile RİKKAT kelimeleri arasındaki fark

( ش ف قر ق ق )

İnsan şefkat göstermediği birisine, rikkat (acıma) duyabilir. Mesela kız çocuğunu diri diri toprağa gömen kimsenin, ona acıdığından (rikkat gösterdiğinden) şüphe yoktur. Çünkü insan tabiatı bunu gerektirir. Oysa ona şefkat duymuyordu, eğer şefkat duysaydı, onu diri diri gömmezdi.  (Farklar Sözlüğü 285) Bknz: ( ش ف ق )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Rakk رَقّ Tabaklanmış ceylan derisi.
Merak مَرَقّ / مَرَاقّ 1: Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek  2: Bir şeyi edinme, yapma, bir şeyle uğraşma isteği; heves.  3: Kaygı, tasa.
Rakîk رَقِيق 1: Yufka yürekli, ince merhamet ve şefkat sahibi olan. 2: Köle veya cariye.
Rikkat رِقَّة Acıma, incelik.
Terkîk تَرْقِيق Yumuşatma.
Mürakkak مُرَقَّق İnceltilmiş. İnce.
İrkâk إِرْقَاق Köle edinme. 2: İnceltme.
Terakkuk تَرَقُّق Merhamete gelme, acıma.
İstirkâk اِسْتِرْقَاق Harbde düşman tarafından esir alma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

رَقٌّ : İsim. 

52:3 فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ
Diyanet Meali: Yayılmış ince deri sayfalara (düzenle yazılmış kitaba)…*