ب ر م

KÖK HARFLER:  ب ر م

ANLAM: 

بَرَمَ : İpi, iki farklı iplikten yapıp sonra da onu burmak. (İş): Durumu adamakıllı veya baştan sona düzeltmek, halletmek. İşin sonunu düşünerek mevzu üzerine kafa yormak. İşi düşünerek ve önem vererek yapmak. Anlaşmayı kesinleştirmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَرَمَ (geniş zamanlı يَبْرُمُ mastar isim بَرْمًا):

بَرَمَ الْحَبْلَ : İpi, iki farklı iplikten yaptı sonra da onu burdu.

اَبْرَمَ الْاَمْرَ (mastar isim اِبْرَامٌ ): (1) Durumu adamakıllı veya baştan sona düzeltti veya halletti; (2) işin sonunu düşünerek mevzu üzerine kafa yordu; işi düşünerek ve önem vererek yaptı (3) anlaşmayı kesinleştirdi.

مُبْرِمٌ (çoğul hali مُبْرِمُونَ ) : Şu fiilden: اَبْرَمَ : (İsmi fail) Bir şeyi yapmaya kararlı veya emin kişi; durumu adamakıllı veya baştan sona düzelten ya da halleden kişi.

قَضَاءٌ مُبْرِمٌ : Kaçınılmaz hüküm; değiştirilemez bir karar.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
أَبْرَمَ fiil-IV 1 (İpi) iki kat edip büktü. Mecazen: sağlamlaştırdı, muhkem kıldı. 43/79
مُبْرِمٌ isim 1 Bir şeyi yapmaya kararlı veya emin kişi; durumu adamakıllı veya baştan sona düzelten ya da halleden kişi. قَضَاءٌ مُبْرِمٌ: Kaçınılmaz hüküm; değiştirilemez bir karar. 43/79

Toplam: 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • أَبْرَمَ (a)
 • أَبْرَمَ (b)
 • أَبْرَمَ (c)
  • أَسْأَمَ > bak: س أ م
  • ضَايَقَ > bak: ض ي ق
  • أَضْجَرَ
  • أَزْعَجَ
 • تَبَرَّمَ

Zıt Manada Kelimeler

 • أَبْرَمَ (a)
 • أَبْرَمَ (b)
 • أَبْرَمَ (c)
 • تَبَرَّمَ
  • تَشَوَّقَ
  • اِشْتَاقَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

İbrâm إِبْرَام Israrla rica etmek. Usandırıncaya kadar üzerine düşmek. Çoğul: İbrâmât
Mübrim مُبْرِم Zorlayan, zorlayıcı.

Mübrem مُبْرَم Kaçınılmaz olan. Vazgeçilmez olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem.
Teberrüm تَبَرُّم Muztarib olmak, ıztırab ve acı çekmek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَبْرَمَ : Fiil-IV. 

43:79 أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ
Diyanet Meali: Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız.*

مُبْرِمُونَ : İsim. İsm-i Fâil. İf’âl Bâbı (IV. Bâb).  Kurallı Erkek Çoğul. Tekili: مُبْرِمٌ

43:79 أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ
Diyanet Meali: Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız.*