و ش ي

KÖK HARFLER:  و ش ي

ANLAM: 

وَشَى : Kumaşı farklı renklerle güzel hale getirmek; kumaşı süslemek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
شِيَةٌ isim 1 Ayrı renk, alaca 2/71

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • وَشَى
 • وَشَّى (a)
 • وَشَّى (b)
  • زَخْرَفَ > bak: ز خ ر ف
  • رَقَّشَ
  • نَمَّقَ
  • نَقَشَ
  • طَرَّزَ
 • شِيَةٌ (a)
 • شِيَةٌ (b)
  • سِعَايَةٌ > bak: س ع ي
  • نَمِيمَةٌ > bak: ن م م
  • اِغْتِيَابٌ > bak: غ ي ب
  • وَقِيعَةٌ > bak: و ق ع
  • وِشَايَةٌ > bu kök
  • ثَلْبٌ
 • شِيَةٌ (c)

Zıt Manada Kelimeler

 • وَشَى
  • أَكْرَمَ > bak: ك ر م
  • مَدَحَ
  • قَرَّظَ
 • وَشَّى (a)
 • وَشَّى (b)
 • شِيَةٌ (a)
 • شِيَةٌ (b)
  • تَقْرِيظٌ
  • مَدِيحٌ
  • اِمْتِدَاحٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Veşy وَشْي Elbiseyi güzel nakışlamak, süslemek.
Tevşî تَوْشِى Süsleme.
Teveşşî تَوَشِّى Saç ve sakalı kır olmak, alacalanmak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

شِيَةٌ : İsim. 

2:71  اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا 
Diyanet Meali: “O, çift sürmek, ekin sulamak için boyunduruğa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır.”