ن س ب

KÖK HARFLER:  ن س ب

ANLAM: 

نَسَبَ : Akrabalığına (nesebine veya şeceresine) değinmek; nesebinin en büyük atasına kadar izini sürmek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
نَسَبٌ isim 3 Nesep (soy), akrabalık 25/54 Çoğulu: أَنْسَابٌ

Toplam 3


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • نَسَبَ (a)
  • تَغَزَّلَ > bak: غ ز ل
  • شَبَّبَ
 • نَسَبَ (b)
  • اِنْتَسَبَ > bu kök
  • اِلْتَحَقَ > bak: ل ح ق
  • اِنْتَمَى
  • اِنْضَوَى
 • نَسَبَ (c)
 • نَسَبٌ (a)
 • نَسَبٌ (b)
 • نِسْبَةٌ
 • (نِسْبَةٌ (لِ
  • (نَظَرًا (اِلَى > bak: ن ظ ر
  • (قِيَاسًا (عَلَى > bak: ق و س

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Neseb نَسَب Sülale, hısımlık, karabet, soy. Baba soyu, atalar zinciri. Vuslat. Çoğulu: Ensâb
Nisbet نِسْبَة Akrabalık.
Nisbî نِسْبِى Kıyaslama ile olan.
Nesîbe نَسِيبَة Soyu temiz.
Mensûb مَنْسُوب Kıyaslama ile olan.
Tensîb تَنْسِيب Uygun görme.
Münâsib مُنَاسِب Uygun, yerinde, yaraşır, yakışır.
Münâsebet مُنَاسَبَة Uygunluk, yakınlık.
Tenâsüb تَنَاسُب Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma. Nisbet, kıyas.
Mütenâsib مُتَنَاسِب Uygun, aralarında muntazam bir nisbet bulunan.
İntisâb إِنْتِسَاب Bir yere, bir kimseye mensub olmak. Maiyyetine girmek. Bağlanmak.
Müntesib مُنْتَسِب İntisab etmiş, intisab eden, giren, alakası olan.
İstinsâb إِسْتِنْسَاب Soyu bildirme. Soy davası gütme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَسَبٌ : İsim. Çoğulu: أَنْسَابٌ

23:101 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ
Diyanet Meali: Sûr’a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak…
25:54 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
Diyanet Meali: O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir.
37:158 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا
Diyanet Meali: Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular.