ج م ع

KÖK HARFLER:  ج م ع

ANLAM: 

جَمَعَ: Bir şey toplamak, yığmak, bir araya getirmek, akdetmek; bir şeyi gidermek ya da düzeltmek.

AÇIKLAMA:

Bu kökün temel manası “bir şeyi bir şeye yaklaştırarak onları birleştirmek”tir. (Müfredât) Toplamak, bir araya getirmek anlamı vardır.

Cuma günü, insanların namaz için bir araya toplanmasından dolayı bu adı almıştır. (Müfredât)

Câmi de aynı şekilde insanları bir araya getiren mekanın adıdır.

DİĞER BAZI TÜREVLER:

جَمَعَ (geniş zamanlı يَجْمَعُ mastar isim جَمْعٌ): Bir şey topladı, yığdı, bir araya getirdi, akdetti; bir şeyi giderdi ya da düzeltti.

جَمَعَ اَمْرَهُ : İşini düzenledi ya da belirledi ya da karara bağladı.

جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهُ : Allah (c.c.) anlaşmazlığını gidersin.

جَمَعَ anlaşmaya vardı, idrak etti ya da kontrol altına aldı anlamlarına da gelmektedir.

جَمَعَ بَيْنَهُمَا : Onları (o ikisini) bir araya getirdi.

جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ : Kıyafetlerini giydi.

اَجْمَعَ : O şeyleri toparladı.

اَجْمَعْتُ الْاَمْرَ اَوْ عَلَى الْاَمْرِ : İşi belirledim, karara bağladım ya da kararlaştırdım; fikirleri belirledim ya da tayin ettim.

اِجْتَمَعَ : O şey toplandı, bir araya getirildi, toparlandı ya da derlendi; o şey düzenlenmişti, toplanmıştı ya da karara bağlanmıştı ya da o hale geldi.

اِجْتَمَعَ مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ : O kişiyle birlikteydi ya da bir araya geldi; onunla bir araya geldi; bir hususta onunla bir araya geldi.

جَمْعٌ : Bir araya gelme; toplama ya da toplanma; bir derleme; bir grup; bir meclis; bir topluluk, birlik, zümre ya da insan grupları; kolektif bir kitle; bir ordu; bir askeri kuvvet; bir sürü, bir kuş sürüsü; bir sürü.

يَوْمُ الْجَمْعِ : Kıyamet Günü; mühim bir mesele hakkında karar vermek adına bir grup insanın belirli bir yerde toplandığı gün.

جَمْعٌ ve جَمَاعَةٌ ve مَجْمَعٌ sözcükleri eş anlamlı olup bir topluluğun, grubun ya da insan topluluğunun bir araya gelmesi anlamına gelmektedir; مَجْمَعٌ şu anlamlara da gelmektedir: toplanma yeri; toplantı odası; herhangi bir şeyin bütünü.

جَمِيعٌ : Toplanma ya da birlik olma durumu; birlikte olma; bir araya gelme.

قَوْمٌ جَمِيعٌ : Bir araya gelmiş bir grup insan.

رَجُلٌ جَمِيعُ الرَّاْىِ : Yerleşmemiş ya da intizamsız bir muhakeme değil doğru muhakeme adamı.

جَعَلَ الْاَمْرَ جَمِيعًا بَعْدَ تَفْرِقَةٍ : Mesele üzerinde karar kıldı ya da yerleşmemiş olan meseleyi adamakıllı oturttu.

جَمِيعٌ (eş anlamlısı: جَمْعٌ) bir topluluk; bir ordu manasına gelmektedir.

مَجْمُوعٌ : Toplanmış; birleştirilmiş; birçok yerden bir araya toplanmış ya da getirilmiş.

جَامِعٌ : Toplama; toplayan (çoğulu: جَوَامِعُ).

Yüce Peygamber (s.a.v)in şunu söylediği söylenmektedir: اُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ : İçerisinde muazzam birçok anlamın birkaç kelimede toplandığı Kur’an bana verildi; bana birkaç kelimeyle birçok anlam ifade etmemi sağlayan bir konuşma yeteneği bahşedildi.

اَلْمَسْجِدُ الْجَامِعُ : İnsanların Cuma namazları için bir araya geldiği cami.

مِصْرٌ جَامِعٌ : Büyük nüfusa sahip bir kasaba.

اَمْرٌ جَامِعٌ : İnsanları bir araya getiren bir hadise; insanların dikkate alarak uğrunda toplandığı mühim bir hadise, yani o şey onları bir araya getirir.

جَامِعٌ göbek manasına da gelmektedir.

جُمُعَةٌ : Birleşme hali ya da toplanma, samimiyet; arkadaşlık ve dostluk.

اَدَامَ اللّٰهُ جُمُعَةً مَا بَيْنَكُمَا : Allah (c.c.) ikinizin arasında var olan birliği daim kılsın.

يَوْمُ الْجُمُعَةِ : Cuma günü. Bu günün “Cuma” diye adlandırılması, halkın namaz ve hutbe için bir araya gelmeleri sebebiyledir.

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ : Cuma Namazı

جَامَعَهُ عَلَى اَمْرٍ كَذَا : Onunla bir araya geldi ve böyle bir şeyi yapması için ona destek çıktı.

جَامَعَ امْرَاَتَهُ : Karısıyla birlikte oluyor (mastar isim مُجَامَعَةٌ ve جِمَاعٌ).

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
جَمَعَ fiil-I 22 (Maddi eşyaları) topladı 104/2
أَجْمَعَ fiil-IV 4 (Oy) topladı, azmetti, karar verdi 20/64
اِجْتَمَعَ fiil-VIII 2 İçtima etti, toplandı 17/88
مَجْمُوعٌ isim 2 Toplanmış 56/50
مُجْتَمِعٌ isim 1 İçtima eden, toplanan 26/39
جَمْعٌ isim 13 Bir grup halk, cemaat 18/99
جَامِعٌ isim 3 Hesap gününde mahlukatı bir araya getiren 3/9
مَجْمَعٌ isim 2 İçtima yeri 18/60
جَمِيعٌ isim 53 Topluluk, bir araya gelenler 36/32
أَجْمَعُونَ isim 26 Hepsi, hep beraber, topluca (çoğul) 44/40 Tekil: أَجْمَعُ
جُمْعَةٌ isim 1 Cuma günü 62/9

Toplam 129


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • جَمَعَ
 • جَمَّعَ
  • رَكَمَ > bak: ر ك م
  • كَوَّمَ
  • كَدَّسَ
  • كَتَّلَ
 • اِجْتَمَعَ
  • اِنْضَمَّ > bak: ض م م
  • تَجَمَّعَ > bu kök
  • تَضَافَرَ
  • تَكَأْكَأَ
  • اِحْتَشَدَ
 • جَمْعٌَ
 • جَمَاعَةٌ
 • جَمِيعٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • جَمَعَ
 • جَمَّعَ
  • فَرَّقَ > bak: ف ر ق
  • شَتَّتَ > bak: ش ت ت
  • بَدَّدَ
  • بَعْزَقَ
 • اِجْتَمَعَ
 • جَمَاعَةٌ
 • جَمِيعٌ

AÇIKLAMA:

CEM‘ ile HAŞR, ZAMM ve TE’LÎF kelimeleri arasındaki farklar

( أ ل ف – ج م ع – ح ش ر – ض م م )

Haşr kelimesi, sevk edilmek ile beraber cem’ (toplanma) ifade eder. Sevke edilme konusu ile uyumlu olan, beraberinde sevk edilmenin de olduğu şeyler hakkında kullanılır.

Te’lîf kelimesi, ilsâk yani birleştirmedir. Bir topluluğu bir mecliste cem‘ edebiliriz yani bir araya getirebiliriz ama bunun için te’lif kelimesini kullanamayız. 

Te’lif sadece cisimler konusunda kullanılır, oysa cem‘ hem cisimler, hem de arazlar konusunda kullanılır. Mesela nefsin istekleri söz konusu olursa, bunlar araz olduğu için cem‘ kelimesi kullanılabilir, te’lif kelimesi kullanılmaz ve şöyle denir: Hevâlarını cem‘ ettiler.

Telif kalpler arasında olabilir, kalpler cisim oldukları için, kalpleri birleştirme konusunda istiâre yoluyla kullanılır. 

Te’lif muvâfakat yani uyuşma, karşılıklı kabul anlamı ifade eder. Oysa cem‘ bu anlamı ifade etmez.

Zamm kelimesi, birçok şeyi cem‘ etme anlamına gelir. Zamm için, bir şeyin başka bir şeye katılması, birbirine yapıştırılması denebilir. Oysa cem‘ kelimesi bu anlamı gerektirmez. (Farklar Sözlüğü 199-203) Bknz: ( أ ل فح ش رض م م )

MUCÂVERE ile İCTİMA‘ kelimeleri arasındaki fark

( ج م ع – ج و ر )

Mucâvere, iki cüz yani iki unsur arasında olur. İctima‘ ise üç ve daha fazla unsur arasında olur. Bu durumda cem‘in en azı üçtür. (Farklar Sözlüğü 206) Bknz: ( ج و ر )

SÜLLE, ZÜMRE, CEMAAT, HİZB ve FEVC kelimeleri arasındaki farklar

( ث ل ل – ج م ع – ح ز ب – ز م ر – ف و ج ) 

Sülle, hep birlikte aynı işi yapan cemaattir. 

Zümre, anlaşılmayan bir ses çıkaran cemaattir. Bu topluluğun ayrılığa düşmüş bir topluluk olduğu söylenebilir. 

Hizb, biri ile aynı işi yapan, biri ile yardımlaşan cemaattir. Yani bir kimse vardır, topluluk ona yardım etmektedir ve işler onlar sayesinde kuvvetlenmektedir. 

Cemaat, bu söylenilen toplulukların tamamı için kullanılır. 

Fevc ise pek çok cemaattir. (Farklar Sözlüğü 411) Bknz: ( ث ل لح ز بز م رف و ج )

CEMAAT kelimesine benzer diğer kelimeler

Cemaat kelimesine benzer manada da çok kelime vardır. Bunlar cemaate göre daha özel manalar taşır. Cemaat ise daha genel anlam içeren bir kavramdır. Cemaate benzer manada kelimeler arasında şunları sayabiliriz: Fevc, sülle, zümre, usbe, taife, ferîk, fi’e, şi‘a, şirzime, raht, nefer vb.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Cem جَمْع 1: Toplama, bir araya getirme 2: Çokluk. Cem’an
Cemî’ جَمِيع 1: Bütün, hep, bir şeyin hepsi, bir şeyin tümü.  2: Çoğul.
Cem’î جَمْعِيّ Cemiyete mahsus, cemiyetle alakalı.
Cümû’ جُمُوع Toplama. Toplamalar.
Câmi’ جَامِع 1: Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları yer. 2: Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran.
Cum’a جُمْعَة Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün. Çoğul: Cumuât
Cemâat جَمَاعة 1: Bir imama uyup namaz kılan kişiler. 2: İnsan kalabalığı, topluluk. 
Cem’îyyet (Cemiyet) جَمْعِيَّة 1: Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk. 2: Toplum. 3: Dernek. Çoğul: Cem’iyyât
Câmia جَامِعَة Topluluk, zümre. Çoğul: Cevâmi’
Cimâ’ جِمَاع İnsanlarda çiftleşme, cinsel ilişki.
Cümmâ’ جُمَّاع Bir araya gelerek toplanmış şey, küme.
Ecmaîn أَجْمَعِين Hepsi, cümlesi. Tekil: Ecmâ’
Mecma’ مَجْمَع Toplanılacak yer. Kavuşulan yer.
Mecmu’ مَجْمُوع Bir araya getirilmiş, toplanmış, bütün, hep. Toplam.
Mecmûa مَجْمُوعَة 1: Dergi. 2: Yazma ya da eski basma kitaplarda birden çok kitapçanın yer aldığı cilt bütünü. Çoğul: Mecâmi’
Tecmî’ تَجْمِيع Bir yere toplamak.
Mücâmeat مُجَامَعَة Cima etmek.
İcmâ’ إِجْمَاع 1: Toplama. 2: İslam bilginlerinin bir konuda fikir birliği etmeleri. 3: Toplanma. Dağınık şeyleri toplamak. İcmâen
Tecemmu’ تَجَمُّع Yığınak. Çoğul: Tecemmuât
Tecâmu’ تَجَامُع Cima etmek.
Mütecemmi’ مُتَجَمِّع Toplanan, yığılan, biriken, tecemmü’ eden.
İctimâ’ اِجْتِمَاع Toplantı. Toplanmak. Bir araya gelmek. Kavuşmak. Çoğul: İctimâat
Müctemi’ مُجْتَمِع Toplu. Topluca. Bir araya gelmiş. Hepsi.
İctimâiyyât اِجْتِمَاعِيَّات İçtimai ilimler. Topluluk hayatına dair ilimler. Sosyoloji.
Müstecmi’ مُسْتَجْمِع Toplayan, cem’ eden. Toplanan.

Bu kökün temel manası “bir şeyi bir şeye yaklaştırarak onları birleştirmek”tir. (Müfredât) Toplamak, bir araya getirmek anlamı vardır.

Cuma günü, insanların namaz için bir araya toplanmasından dolayı bu adı almıştır. (Müfredât)

Câmi de aynı şekilde insanları bir araya getiren mekanın adıdır.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

جَمَعَ : Fiil-I. Meçhulü: جُمِعَ

3:25فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
Diyanet Meali:Bakalım, kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız vakit, hâlleri nice olacaktır.
3:157وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
Diyanet Meali:Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır. *
3:173الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
Diyanet Meali:Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, (bu söz onların imanını artırdı).
4:23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
Diyanet Meali:(Size şunlarla evlenmek haram kılındı:) … iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. 
4:87اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
Diyanet Meali:Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır.
5:109يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ
Diyanet Meali:Allah’ın, peygamberleri toplayıp  “siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?” diyeceği günü hatırlayın.
6:12كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
Diyanet Meali:O, merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak.
6:35وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ
Diyanet Meali:Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O hâlde, sakın cahillerden olma.
10:58قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
Diyanet Meali:De ki: “Ancak Allah’ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.” *
18:99وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا
Diyanet Meali:Sonra sûra üfürülür de onları toptan bir araya getiririz.
20:60فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ
Diyanet Meali:Bunun üzerine Firavun ayrılıp, hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi. *
26:38فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
Diyanet Meali:Böylece sihirbazlar, belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. *
34:26قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
Diyanet Meali:De ki: “Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan,  hakkıyla bilendir.” *
42:15لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
Diyanet Meali:Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah, hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O’nadır.”
43:32وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
Diyanet Meali:Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır.
45:26قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
Diyanet Meali:De ki: “Allah sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek, sonra da Kıyamet gününde sizi bir araya getirecek…”
64:9يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ
Diyanet Meali:Toplanma vakti için Allah’ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür.
70:18وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ
Diyanet Meali:Servet toplayıp yığanı…*
75:3أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ
Diyanet Meali:İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? *
75:9وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
Diyanet Meali:Güneş ve ay bir araya getirildiği zaman…*
77:38هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ
Diyanet Meali:Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. *
104:2الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
Diyanet Meali:Mal toplayan ve onu durmadan sayan…*

أَجْمَعَ : Fiil-IV.

10:71فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً
Diyanet Meali:Artık siz de (bana) ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki, işiniz size dert olmasın!
12:15فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ
Diyanet Meali:Yûsuf’u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman…
12:102وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ
Diyanet Meali:Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin.
20:64فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ
Diyanet Meali:“Öyleyse, hilelerinizi toplayın (birbirinize destek olun) sonra sıra hâlinde  gelin. Bu gün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır.” *

اِجْتَمَعَ : Fiil-VIII. 

17:88قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
Diyanet Meali:De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar (ve birbirlerine de destek olsalar), yine onun benzerini getiremezler.”
22:73إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ
Diyanet Meali:Sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile.

مَجْمُوعٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl.

11:103ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ
Diyanet Meali:O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün mahlûkatın)  hazır bulunduğu bir gündür.
56:50لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
Diyanet Meali:“Mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır.” *

مُجْتَمِعُونَ : İsim. İsm-i Fâil. İfti’âl Bâbı (VIII. Bâb). Kurallı Erkek Çoğul. Tekili: مُجْتَمِعٌ

26:39وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
Diyanet Meali:İnsanlara da “Siz de toplanır mısınız?” denildi. *

جَمْعٌ : İsim.

3:155إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا
Diyanet Meali:İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti.
3:166وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah’ın izniyledir. Bu da mü’minleri ortaya çıkarması (ve münafıklık yapanları belli etmesi) içindi. *
7:48قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
Diyanet Meali:Ve şöyle derler: “Ne çokluğunuz, ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı!”
8:41وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
Diyanet Meali:Hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir’de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize  (inandıysanız bunu böyle bilin).
18:99وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا
Diyanet Meali:Sonra sûra üfürülür de onları toptan bir araya getiririz.
26:61فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ
Diyanet Meali:İki topluluk birbirini görünce Mûsâ’nın arkadaşları, “Eyvah yakalandık” dediler. *
28:78أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا
Diyanet Meali:O, Allah’ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helâk etmiş olduğunu bilmiyor muydu?
42:7لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيه
Diyanet Meali:(Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki), şehirlerin anası olan Mekke’de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın.
42:29وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ
Diyanet Meali:O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.
54:45سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ
Diyanet Meali:O topluluk yakında (Bedir’de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. *
64:9يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ
Diyanet Meali:Toplanma vakti için Allah’ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür.
75:17إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
Diyanet Meali:Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. *
100:5فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
Diyanet Meali:Ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki…*

جَامِعٌ : İsim. İsm-i Fâil. 

3:9رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
Diyanet Meali:“Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.” *
4:140إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
24:62وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ
Diyanet Meali:(Mü’minler ancak Allah’a ve peygamberine inanan), onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. 

مَجْمَعٌ : İsim.

18:60وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
Diyanet Meali:Hani Mûsâ, beraberindeki gence şöyle demişti: “İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım…”
18:61فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا
Diyanet Meali:Onlar iki denizin birleştiği yere varınca, balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. *

جَمِيعٌ : İsim.

2:29هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
Diyanet Meali:O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip (onları yedi gök hâlinde düzenleyendir).
2:38قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
Diyanet Meali:“İnin oradan (cennetten) hepiniz.” dedik.
2:148أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Diyanet Meali:Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
2:165وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu bir bilselerdi!
3:103وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
Diyanet Meali:Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.
4:71يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا
Diyanet Meali:Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler hâlinde, yahut topluca savaşa gidin. *
4:139أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.
4:140إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
4:172وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
5:17فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
Diyanet Meali:“Şâyet Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir?”
5:32مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
Diyanet Meali:“Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür.”
5:32وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
Diyanet Meali:“Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.”
5:36لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ
Diyanet Meali:Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin (kâfirlerin) olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar, onlardan yine kabul edilmez.
5:48إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
Diyanet Meali:Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.
5:105إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Diyanet Meali:Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir.
6:22وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ
Diyanet Meali:Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah’a ortak koşanlara, “Nerede, (ilâh olduklarını iddia ettiğiniz) ortaklarınız?” diyeceğimiz günü hatırla.
6:128وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ
Diyanet Meali:Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: “Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız.”
7:38حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا
Diyanet Meali:Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar.” derler.
7:158قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim.”
8:37وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ
Diyanet Meali:(Allah, pis olanı temizden ayırmak), pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için (böyle yapar).
8:63لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
Diyanet Meali:Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın.
10:4إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا
Diyanet Meali:Hepinizin dönüşü ancak O’nadır. Allah, bunu bir gerçek olarak va’detmiştir.
10:28وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ
Diyanet Meali:Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah’a ortak koşanlara, “Siz de, ortaklarınız da yerinizde bekleyin” diyeceğimiz günü düşün.
10:65وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Diyanet Meali:Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah’ındır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. *
10:99وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi.
11:55مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ
Diyanet Meali:“(Ben sizin) Allah’ı bırakıp da (O’na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım). Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın.” *
12:83فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Umulur ki, Allah onların hepsini bana getirir.
13:18لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
Diyanet Meali:Yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi.
13:31بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Fakat bütün emir yalnız Allah’ındır.
13:31أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا
Diyanet Meali:İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi.
13:42وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah’a aittir.
14:8وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ
Diyanet Meali:Mûsâ, şöyle dedi: “Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyık olandır.” *
14:21وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا
Diyanet Meali:İnsanların hepsi Allah’ın huzuruna çıkacaklar.
17:103فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Bunun üzerine Firavun (işkence etmek ve öldürmek suretiyle) o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. *
20:123قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
Diyanet Meali:“Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin.”
24:31وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Diyanet Meali:Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!
24:61لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا
Diyanet Meali:Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur.
26:56وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
Diyanet Meali: “Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz.”  *
34:40وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
Diyanet Meali:Allah’ın, onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere, “Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?” diyeceği günü bir hatırla! *
35:10مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا
Diyanet Meali:Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir.
36:32وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
Diyanet Meali:Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. *
36:53إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
Diyanet Meali:Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. *
39:44قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
Diyanet Meali:De ki: “Şefaat tümüyle Allah’a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur.”
39:47وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
Diyanet Meali:Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi.
39:53لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
Diyanet Meali:“Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder.”
39:67وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Diyanet Meali:Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir.
45:13وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
Diyanet Meali:Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından (bir nimet olarak) sizin hizmetinize verendir.
54:44أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
Diyanet Meali:Yoksa onlar, “Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz” mu diyorlar? *
58:6يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
Diyanet Meali:Allah’ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla.
58:18يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ
Diyanet Meali:Allah’ın onları hep birden dirilteceği, (onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak) size yemin ettikleri gibi Allah’a da yemin edecekleri günü düşün!
59:14لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ
Diyanet Meali:Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu hâlde savaşmazlar.
59:14بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ
Diyanet Meali:Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Hâlbuki kalpleri darmadağınıktır.
70:14وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ
Diyanet Meali:Ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın. *

أَجْمَعُونَ : İsim. Çoğul. Tekili: أَجْمَعُ

2:161أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:İşte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.
3:87جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:İşte onların cezası; Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lânetinin üzerlerine olmasıdır. *
6:149قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:De ki: “En üstün delil yalnızca Allah’ındır. O, dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi.” *
7:18لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:“Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum.”
7:124لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:“Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da (ibret olsun diye) sizin tümünüzü elbette asacağım.” *
11:119وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti.
12:93فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:(Bu gömleğimi götürün de) babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin.”
15:30فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
Diyanet Meali:Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler. *
15:39قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, (içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç), onların hepsini azdıracağım” dedi.
15:43وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. *
15:59إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Lût’un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût’un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. *
15:92فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Rabbine andolsun, onların hepsine mutlaka soracağız. *
16:9وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Doğru yolu göstermek  Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır.  Allah dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi. *
21:77إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekûn suda boğduk.
26:49لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:“Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım.”
26:65وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Mûsâ’yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. *
26:95وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ
Diyanet Meali:İblis’in askerleri hepsi birden…*
26:170فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Bunun üzerine biz de onu ve (geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç) bütün ailesini kurtardık. *
27:51فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Bak, onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu: Biz onları ve kavimlerini topyekûn helâk ettik. *
32:13وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.
37:134إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Hani biz onu ve (geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın, kâfir olan eşi dışında) bütün ailesini kurtarmıştık. *
38:73فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
Diyanet Meali:Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler. *
38:82قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:İblis, “Senin şerefine andolsun ki, (içlerinden ihlâslı kulların hariç), elbette onların hepsini azdıracağım” dedi. *
38:85لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:“Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.” *
43:55فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk. *
44:40إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ
Diyanet Meali:Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. *

جُمُعَةٌ : İsim.

62:9يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
Diyanet Meali:Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.