ج ف و

KÖK HARFLER:  ج ف و

ANLAM: 

جَفَا: Yerine tutturulmuş ya da bağlı olmamak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
تَجَافَى fiil-VI 1 Uzaklaştı 32/16

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • جَفَاءٌ
  • مُقَاطَعَةٌ > bak: ق ط ع
  • مُصَارَمَةٌ > bak: ص ر م
  • نُفُورٌ > bak: ن ف ر
  • مُجَافَاةٌ > bu kök
 • جَافٍ

Zıt Manada Kelimeler

 • جَفَاءٌ
 • جَافٍ
  • لَيِّنٌ > bak: ل ي ن
  • لَطِيفٌ > bak: ل ط ف
  • ظَرِيفٌ
  • رَشِيقٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Cefv جَفْو Kaba muamele.
Cefve جَفْوَة Cefa, azar.
Cefvet ——— Nezaketsizlik, kabalık, saygısızlık.
Câfî جَافِي Cefa eden, eziyet veren.
Cefâ جَفَاء Büyük sıkıntı, çile, eziyet, zulüm.

Cefâ kelimesi, “kırıcı davrandı” fiilinden türetilmiş bir mastardır (Nişanyan).

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَجَافَى : Fiil-VI.

32:16 تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
Diyanet Meali: Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar.