ح ق ق

KÖK HARFLER:  ح ق ق

ANLAM: 

حَقَّ : Adalet, irfan veya gerçeğin gereklerini karşılıyor olmak; adil, muntazam, doğru, dürüst olmak; hakiki, gerçek olmak; doğruluğu sabit olmak; bağlayıcı, zorunlu olmak; boyun borcu veya hak olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَقَّ (geniş zamanlı يَحُقُّ ve يَحِقُّ mastar ismi حَقًّا): Adalet, irfan veya gerçeğin gereklerini karşılıyordu ya da o hale geldi; adildi, muntazamdı, doğruydu, dürüsttü; o şey hakikiydi, gerçekti ya da o hale geldi; doğruluğu sabitti ya da o hale geldi; bağlayıcı, zorunlu ya da boyun borcu veya hak oldu.

حَقَّ الْاَمْرَ : Doğruluğunu ortaya koydu; o şeyin doğru ve hakiki olduğuna inandı.

يَحِقُّ عَلَيْكَ الْقَضَاءُ : Sana ceza hak oldu.

حَقَّتِ الْحَاجَةُ : İstek gerçekleşti ya da zordu.

يَحِقُّ عَلَيْكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا : Bunu yapman zorunludur ya da boynunun borcudur.

حُقَّ لَهُ : Sabit oldu. Sabitleştirildi, gerçekleştirildi.

حَقَّهُ : o şeyi irfan, adalet, vb. şeylerin gereklerine uygun hale getirdi; o şeyi bağlayıcı, zorunlu kıldı; o şeyin doğruluğunu ortaya koydu. 

حَقَّهُ حَقًّا : Gerçek ile onu ikna etti.

اَحَقَّ-يُحِقُّ : Gerçekleştirdi.

اِسْتَحَقَّ : Onun hakkı olmasını diledi; onu talep etme hakkı vardı; o şeyi hak etti ya da o şeye layıktı. 

اِسْتَحَقَّ الدَّيْنُ : Borç hak oldu; ödeme zamanı yaklaştı.

اِسْتَحَقَّ اِثْمًا : Cezanın hak olduğu ya da uğruna cezayı hak ettiği bir günah işledi.

اَلْحَقُّ veya حَقٌّ : Bir gerçek; ortaya konmuş bir gerçek; bir hak; eşitlik ve adalet; kararı verilmiş veya alına yazılmış bir şey; gerçek, irfanın gereklerini karşılamaya uygun bir şey; bağlayıcı veya zorunlu olan; adil, muntazam, doğru, dürüst, hakiki, gerçek olan; yadsınamaz, sabitleşmiş bir gerçek veya doğru; söylemde dürüstlük; sağduyu; bir pay veya hisse; mal veya mülk; ölüm.

حَقِيقٌ : Benimsenmiş, mütemayil, uygun, karşılayan, münasip, denk, muktedir, muteber.

حَقِيقٌ عَلٰي : Hırslı, düşkün.

حَقِيقٌ عَلَيَّ Bana gereken …’dır , … üzerime vaciptir.

اَحَقُّ : Daha fazla veya en değerli; daha veya en uygun; münasip, şayan; daha fazla veya en adaletli; o şeye sahip olma hususunda daha fazla veya en fazla hakka sahip. حَقِيق sözcüğünün karşılaştırmalı ve üstünlük derecesidir.

الحَاقَّةُ : Gerçekleşen (kıyamet). 

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnekAçıklama
حَقَّfiil-I20Sabit ve vacip oldu, gerçekleşti, ispat etti50/14Meçhulü: حُقَّ
أَحَقَّfiil-IV4Gerçekleştirdi42/24
اِسْتَحَقَّfiil-X2Hak kazandı, layık oldu, gerektirdi5/107
حَقٌّisim247Hak, gerçek, hakkıyla, gereğince2/121
أَحَقُّisim10Hak sahipleri, haklı olanlar, daha layık2/228
حَقِيقٌisim1Hırslı, düşkün7/105
حَاقَّةٌisim3Gerçekleşen (Kıyamet)69/1

Toplam287


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • حَقَّقَ
 • حَقٌّ (a)
 • حَقٌّ (b)
  • صَوَابٌ > bak: ص و ب
  • حَقِيقَةٌ > bu kök
 • مُحَقِّقٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • حَقَّقَ
 • حَقٌّ (a)
  • جُورٌ > bak: ج و ر
  • ظُلْمٌ > bak: ظ ل م
  • بَغْيٌ > bak: ب غ ي
  • حَيْفٌ
  • عَسَفٌ
  • إِجْحَافٌ
 • حَقٌّ (b)
 • مُحَقِّقٌ
  • مُؤَجَّلٌ > bak: أ ج ل
  • مُرْجَأٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hakk حَقّ (Batılın zıddı) Doğru. Gerçek. Vacib ve lazım olan. Her sabit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki malikiyyeti.
Hakîk حَقِيق Müstehak, layık, münasib. Haklı. Hak sahibi olan.

Hakîkî حَقِيقِيّ Gerçek. Hakikate mensub. Sahici, doğru.
Hakîkat حَقِيقَة 1: Gerçek.  2: Niteliği değişmemiş, aslına uygun olan, gerçek olan. Çoğul: Hakâik
Hâkka حَاقَّة 1: Doğru olarak. Gerçek. Hakikat olarak. Lazım ve sabit kılmak. 2: Kıyamet günü. Afet.

Hakkâniyet حَقَّانِيَّة Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet. 
Hikka حِقَّة Dört yaşına basan dişi deve.
Hokka حُقَّة Metal, cam veya topraktan yapılmış, içine mürekkep konulan küçük kap.
Mahkûk مَحْقُوق Kazılmış, hakkedilmiş. Doğru hale getirilmiş.
Ehakk أَحَقّ Daha haklı, pek haklı. Daha doğrusu. En hakiki.
Tahkîk تَحْقِيق 1: Soruşturma. 2: Doğruluğunu sınama. Tahkîkât
Muhakkik مُحَقِّق 1: Gerçeği araştıran. 2: Soruşturucu, soruşturmacı.
Muhakka مُحَاقَّة Çekişme. Hak iddia etme.
Muhakkak مُحَقَّق 1: Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş  2: Yüzde yüz. Mutlaka. 3: Sülüs yazının yatkın ve yatay bölümleri daha uzun olan türüne verilen ad.
İhkâk إِحْقَاق Mazlumun hakkını zalimden almak. Hakkı yerine getirmek. Hak ile hasmına galib olmak.
Muhikk مُحِقّ Doğru yapan, hak gözeten. Haklı, doğru.
Tahakkuk تَحَقُّق Gerçekleşme, yerine gelme. Bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması.
Mütehakkık مُتَحَقِّق Tahakkuk eden, doğruluğu meydana çıkan. Doğruluğu ispatlanmış.
İstihkâk اِسْتِحـقَاق 1: Hakkı olma, hak kazanma. 2: Hak ediş. 3: Hak etme.
Müstehakk مُسـتَحَقّ 1: Hak etmiş, hak kazanmış, layık. 2: Bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza.

Haklamak kelimesi, Arapça “hakk” köküne “-la” eki getirilerek türetilmiş bir fiildir. Hakkından gelmek deyiminden türetilmiştir.

Hokka kelimesi, “ağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe” anlamındadır. Oyularak yapıldığı için bu ismi almıştır.

Kef harfi ile yazılan hakk kelimesi ile, kaf harfi ile yazılan hakk  kelimesi eş anlamlıdır.

Hokkabaz kelimesi, Arapça “hokka” ile Farsça “bâz” yani “oynatan” özcüklerinin bileşiğidir.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حَقَّ : Fiil-I. Meçhulü: حُقَّ

7:30فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ
Diyanet Meali:Allah, bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık lâyık oldu.
10:33كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا
Diyanet Meali:Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki sözü, işte böylece gerçekleşmiştir.
10:96إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
Diyanet Meali:Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, inanmazlar.*
16:36فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
Diyanet Meali:Allah, onlardan kimini doğru yola iletti; onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu.
17:16أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
Diyanet Meali:(Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde), onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de  onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.
22:18وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
Diyanet Meali:Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur.
28:63قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا
Diyanet Meali:Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, “Ey Rabbimiz! İşte şunlar bizim azdırdıklarımızdır.” diyeceklerdir.
32:13وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
Diyanet Meali:Fakat benim, “Andolsun, cehennemi (hem cinlerden hem de insanlardan) dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.
36:7لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
Diyanet Meali:Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. *
36:70لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
Diyanet Meali:(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik. *
37:31فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ
Diyanet Meali:“Artık Rabbimizin  sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız.” *
38:14إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ
Diyanet Meali:(O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. *
39:19أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ
Diyanet Meali:Hakkında azap sözü (hükmü) gerçekleşenler, hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? *
39:71قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ
Diyanet Meali:Onlar da, “Evet geldi” derler. Fakat inkârcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.
40:6وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
Diyanet Meali:Böylece Rabbinin, inkâr edenler hakkındaki sözü gerçekleşmiş oldu. 
41:25وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
Diyanet Meali:Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan (cin ve insan) toplulukları ile ilgili o söz (azap), onlar için de gerçekleşti.
46:18أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
Diyanet Meali:İşte onlar, kendilerinden önce (cinlerden ve insanlardan9 gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir.
50:14كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ
Diyanet Meali:Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.
84:2وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
Diyanet Meali:Ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur- *
84:5وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
Diyanet Meali:Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)*

أَحَقَّ : Fiil-IV.

8:7وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ
Diyanet Meali:Oysa Allah, sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kâfirlerin ardını kesmek istiyordu.
8:8لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
Diyanet Meali:Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah’ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. *
10:82وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
Diyanet Meali:Suçluların hoşuna gitmese de, Allah, hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir.” *
42:24وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
Diyanet Meali:Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıyla bilendir.

اِسْتَحَقَّ : Fiil-X.

5:107فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا
Diyanet Meali:(Eğer sonradan) o iki kişinin günaha girdikleri (yalan söyledikleri) anlaşılırsa, o zaman, (bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan) başka iki adam, onların yerine geçer.
5:107فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ
Diyanet Meali:Bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam, onların yerine geçer.

حَقٌّ : İsim.

2:26فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
Diyanet Meali:İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler.
2:42وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
Diyanet Meali:Hakkı batılla karıştırıp da (bile bile hakkı gizlemeyin).
2:42وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:(Hakkı batılla karıştırıp da) bile bile hakkı gizlemeyin.
2:61وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:(Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor), peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi.
2:71قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ
Diyanet Meali:Onlar, “İşte, şimdi tam doğrusunu bildirdin” dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı.
2:91وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ
Diyanet Meali:Ondan sonra geleni (Kur’an’ı) inkâr ederler. Hâlbuki o, ellerinde bulunanı (Tevrat’ı) tasdik eden hak bir kitaptır.
2:109حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
Diyanet Meali:(Kitap ehlinden birçoğu9, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi, (imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler).
2:119إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
Diyanet Meali:Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
2:121الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
Diyanet Meali:Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar.
2:144وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
Diyanet Meali:Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler.
2:146وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:Böyle iken içlerinden birtakımı bile bile gerçeği gizlerler.
2:147الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
Diyanet Meali:Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma!*
2:149وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
Diyanet Meali:Bu, elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah, sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir.
2:176ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Bu (azab) da, Allah’ın, Kitab’ı hak olarak indirmiş olması (ve onların bunu inkâr etmesi) sebebiyledir.
2:180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
Diyanet Meali:(Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman), eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak- (size farz kılındı).
2:213وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
Diyanet Meali:Ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi.
2:213فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
Diyanet Meali:Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti.
2:236وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
Diyanet Meali:(Bu durumda -eli geniş olan gücüne göre), eli dar olan da gücüne göre olmak üzere- onlara, aklın ve dinin gereklerine uygun olarak (müt’a  verin).
2:241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
Diyanet Meali:Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. *
2:252تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
Diyanet Meali:İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen, Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. *
2:282فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
Diyanet Meali:(Her şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah’tan korkup sakınsın.
2:282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
Diyanet Meali:Eğer borçlu, aklı ermeyen, veya zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın.
3:3نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
Diyanet Meali:O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi.
3:21وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
Diyanet Meali:(Allah’ın âyetlerini inkâr edenler), Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.
3:60الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
Diyanet Meali:Hak Rabbindendir. O hâlde, sakın şüphe edenlerden olma. *
3:71يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
Diyanet Meali:Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyorsunuz? 
3:71وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:Ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? 
3:86كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ
Diyanet Meali:İman ettikten, Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten sonra inkâr eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir?
3:102يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ
Diyanet Meali:Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının.
3:108تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:İşte bunlar Allah’ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir.
3:112ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
Diyanet Meali:Bunun sebebi onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmaları idi.
3:154وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah’a karşı (cahiliye zannı gibi) gerçek dışı zanda bulunuyorlardı.
3:181سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
Diyanet Meali:Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız.
4:105إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin.
4:122وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا
Diyanet Meali:Allah, gerçek bir vaadde bulunmuştur. Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan?
4:151أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
Diyanet Meali:İşte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.*
4:155فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
Diyanet Meali:Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah’ın âyetlerini inkâr etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayı (başlarına türlü belâlar verdik).
4:170يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ
Diyanet Meali:Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı (gerçeği) getirdi.
4:171يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
Diyanet Meali:Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin.
5:27وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku.
5:48وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, (onları gözetici) olarak indirdik.
5:48وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma.
5:77قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:De ki: “Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin.”
5:83تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:(Peygamber’e indirileni, Kur’an’ı dinledikleri zaman) hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün.
5:84وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:“Allah’a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?”
5:116قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ
Diyanet Meali:İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz.”
6:5فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
Diyanet Meali:Nitekim hak (Kur’an) kendilerine gelince onu yalanladılar.
6:30وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Rab’lerinin huzurunda durduruldukları vakit (hâllerini) bir görsen! (Allah) diyecek ki: “Nasıl, şu (dirilmek) gerçek değil miymiş?”
6:57إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
Diyanet Meali:“Hüküm yalnızca Allah’a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır.”
6:62ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ
Diyanet Meali:Sonra hepsi, gerçek sahipleri Allah’a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O’nundur.
6:66وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
Diyanet Meali:O (Kur’an) hak olduğu hâlde, kavmin onu yalanladı. De ki: “Ben size vekil (sizden sorumlu) değilim.” *
6:73وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır.
6:73وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ
Diyanet Meali:Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O’nun sözü gerçektir. 
6:91وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
Diyanet Meali:Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. 
6:93الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:“Allah’a karşı doğru olmayanı söylediğiniz, (ve O’nun âyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz) için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız.”
6:114وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler.
6:141كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
Diyanet Meali:Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü)  verin.
6:151وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:“Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin.”
7:8وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
Diyanet Meali:O gün amellerin tartılması da haktır.
7:33قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı … haram kılmıştır.”
7:43لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:“Andolsun, Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler.”
7:44أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
Diyanet Meali:“Rabbimizin bize va’dettiğini biz gerçek bulduk.”
7:44فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ
Diyanet Meali:“Siz de Rabbinizin va’dettiğini gerçek buldunuz mu?” Onlar, “Evet” derler.
7:53يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Önceden onu unutmuş olanlar derler ki: “Gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler.”
7:89رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
Diyanet Meali:“Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”
7:105حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
Diyanet Meali:Bana, Allah’a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır.
7:118فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Diyanet Meali:Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. *
7:146سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım.
7:159وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
Diyanet Meali:Mûsâ’nın kavminden (insanları) hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. *
7:169أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
Diyanet Meali:Allah hakkında, gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan Kitap’ta söz alınmamış mıydı?
7:181وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
Diyanet Meali:Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. *
8:5كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Nasıl ki, Rabbin seni hak uğruna (savaşmak üzere) evinden çıkarmıştı.
8:6يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ
Diyanet Meali:Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra, sanki (göz göre göre) ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı.
8:7وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ
Diyanet Meali:Oysa Allah, sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kâfirlerin ardını kesmek istiyordu.
8:8لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
Diyanet Meali:Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah’ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. *
8:32وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
Diyanet Meali:Hani onlar, “Ey Allah’ım, eğer şu (Kur’an) senin katından inmiş hak (kitap) ise hemen üzerimize gökten taş yağdır…” demişlerdi.
9:29وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
Diyanet Meali:Kendilerine kitap verilenlerden … hak din İslâm’ı din edinmeyen (kimselerle)…
9:33هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:O, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.
9:48لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ
Diyanet Meali:Andolsun, bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi.
9:111وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ
Diyanet Meali:Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak va’detmiştir.
10:4إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
Diyanet Meali:Hepinizin dönüşü ancak O’nadır. Allah, bunu bir gerçek olarak va’detmiştir. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra, onu (yaratmayı) tekrar eder.
10:5مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:Allah, bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.
10:23فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Fakat onları kurtarınca, bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar.
10:30وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
Diyanet Meali:Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülecekler ve (ilâh diye) uydurdukları şeyler (onları yüzüstü bırakıp) kendilerinden kaybolup gidecektir.
10:32فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ
Diyanet Meali:İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır.
10:32فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ
Diyanet Meali:Hak’tan sonra sadece sapıklık vardır. O hâlde, nasıl oluyor da (Hak’tan) döndürülüyorsunuz?
10:35قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
Diyanet Meali:De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan hakka iletecek olan bir kimse var mı?”
10:35قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ
Diyanet Meali:De ki: “Hakka Allah iletir.”
10:35أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ
Diyanet Meali:“Öyle ise, hakka ileten mi uyulmaya daha lâyıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi?”
10:36إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
Diyanet Meali:Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.
10:53وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ
Diyanet Meali:“O (azap) gerçek midir?” diye senden haber soruyorlar.
10:53قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
Diyanet Meali:De ki: “Evet, Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz (bu konuda Allah’ı) âciz kılacak değilsiniz.”
10:55أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:Yine bilesiniz ki, Allah’ın va’di haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez.
10:76فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ
Diyanet Meali:Katımızdan kendilerine hak (mucize) gelince, “Şüphesiz bu, apaçık bir sihirdir” dediler. *
10:77قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا
Diyanet Meali:Mûsâ: “Size hak gelince, onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir?” dedi.
10:82وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
Diyanet Meali:Suçluların hoşuna gitmese de, Allah, hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir.” *
10:94لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
Diyanet Meali:Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. O hâlde, sakın şüphe edenlerden olma!
10:103ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Sonra resûllerimizi ve iman edenleri kurtarırız. (Ey Muhammed!) Aynı şekilde üzerimize bir hak olarak, inananları da kurtaracağız. *
10:108قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
Diyanet Meali:De ki: “Ey insanlar, size Rabbinizden gerçek (Kur’an) gelmiştir.”
11:17فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
Diyanet Meali:Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o, Rabbin tarafından (bildirilmiş) gerçektir.
11:45رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
Diyanet Meali:“Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Senin va’din elbette gerçektir.”
11:79قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ
Diyanet Meali:Onlar, “İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok.” dediler.
11:120وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Bunlarda, sana hak, mü’minlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.
12:51قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ
Diyanet Meali:Aziz’in karısı ise, “Şimdi gerçek ortaya çıktı.” dedi.
12:100وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا
Diyanet Meali:Yûsuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi.”
13:1وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
Diyanet Meali:Sana Rabbinden indirilen gerçektir.
13:14لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Gerçek dua ancak O’nadır.
13:17كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ
Diyanet Meali:İşte Allah, hak ile batıla böyle misal getirir.
13:19أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ
Diyanet Meali:Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, (onu bilemeyen) kör gibi olur mu?
14:19أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Allah’ın, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi?
14:22وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:İş bitirilince şeytan da diyecek ki: “Şüphesiz Allah, size gerçek olanı söz verdi.”
15:8مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ
Diyanet Meali:Biz, melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. *
15:55قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ
Diyanet Meali:“Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma” dediler. *
15:64وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
Diyanet Meali:“Biz, sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.” *
15:85وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık.
16:3خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
Diyanet Meali:Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. *
16:38بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:Hayır, (diriltecek)! Bu, yerine getirilmesini Allah’ın üzerine aldığı bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
16:102قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا
Diyanet Meali:Ey Muhammed! De ki: “Ruhu’l-Kudüs (Cebrail), inananların inançlarını sağlamlaştırmak … üzere Kur’an’ı Rabbinden hak olarak indirdi.”
17:26وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
Diyanet Meali:Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. *
17:33وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın.
17:81وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
Diyanet Meali:De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” *
17:105وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ
Diyanet Meali:Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik…
17:105وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
Diyanet Meali:Ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
18:13نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz.
18:21وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
Diyanet Meali:Böylece biz, (insanları) onların hâlinden haberdar ettik ki, Allah’ın va’dinin hak olduğunu bilsinler.
18:29وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
Diyanet Meali:De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”
18:44هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
Diyanet Meali:İşte bu durumda velayet (himaye ve koruyuculuk) yalnızca hak olan Allah’a mahsustur. O’nun mükâfatı da daha hayırlıdır, vereceği sonuç da daha hayırlıdır. *
18:56وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
Diyanet Meali:İnkâr edenler ise, hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler.
18:98فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا
Diyanet Meali:“Rabbimin vaadi (kıyametin kopma vakti) gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir.”
19:34ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ
Diyanet Meali:Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. *
20:114فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
Diyanet Meali:Gerçek hükümdar olan Allah yücedir.
21:18بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ
Diyanet Meali:Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş.
21:24بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ
Diyanet Meali:“Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler.”
21:55قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ
Diyanet Meali:“Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğleniyor musun?” dediler. *
21:112قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ
Diyanet Meali:(Peygamber), “Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân’dır” dedi. *
22:6ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ
Diyanet Meali:Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O, ölüleri diriltir.
22:40الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
Diyanet Meali:Onlar, haksız yere, sırf, “Rabbimiz Allah’tır” demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir.
22:54وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ
Diyanet Meali:Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler diye (Allah böyle yapar).
22:62ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
Diyanet Meali:Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir.
22:74مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
Diyanet Meali:Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. *
22:78وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
Diyanet Meali:Allah uğrunda hakkıyla cihad edin.
23:41فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً
Diyanet Meali:Derken onları o korkunç ses, kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör çöp yığını hâline getirdik.
23:62وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitab vardır.
23:70أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Yoksa “O cinnet getirmiş” mi diyorlar? Hayır o, onlara hakkı getirdi.
23:70وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
Diyanet Meali:Hâlbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar.
23:71وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
Diyanet Meali:Eğer hak onların arzularına uysaydı, gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi.
23:90بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
Diyanet Meali:Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. *
23:116فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
Diyanet Meali:Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. O’ndan başka hiç ilâh yoktur. O, şerefli ve yüce Arş’ın Rabbidir. *
24:25وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ
Diyanet Meali:Ve onlar Allah’ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir.
24:49وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
Diyanet Meali:Ama gerçek (verilen hüküm) kendi lehlerinde ise, boyun eğerek ona gelirler. *
25:26الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا
Diyanet Meali:O gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır ve kâfirlere zorlu bir gün olacaktır. *
25:33وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
Diyanet Meali:Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. *
25:68وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan (kimselerdir).
27:79فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ
Diyanet Meali:Öyle ise Allah’a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. *
28:3نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
Diyanet Meali:İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun’un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. *
28:13وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:Allah’ın va’dinin hak olduğunu bilsin (diye onu anasına geri döndürdük). Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler.
28:39وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar.
28:48فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
Diyanet Meali:Onlara katımızdan gerçek gelince, “Mûsâ’ya verilen (mucize)lerin benzeri niçin buna da verilmedi” dediler.
28:53وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا
Diyanet Meali:Kur’an kendilerine okunduğu zaman, “Ona inandık, şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir.” derler.
28:75فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
Diyanet Meali:Onlar da gerçeğin Allah’a ait olduğunu bilirler ve (Allah’a ortak diye) uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir.
29:44خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. *
29:68وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ
Diyanet Meali:Allah’a karşı yalan uyduran, yahut kendisine geldiğinde, gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir?
30:8مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Hem Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır.
30:38فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
Diyanet Meali:Öyle ise akrabaya, yoksula, ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır.
30:47فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Mü’minlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır.
30:60فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ
Diyanet Meali:Sabret. Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe (ve tedirginliğe) sürüklemesinler. *
31:9خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Diyanet Meali:(Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için) içlerinde ebedî kalacakları (Naîm cennetleri vardır). Allah, (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. *
31:30ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ
Diyanet Meali:Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise batıldır.
31:33إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
Diyanet Meali:Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.
32:3بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ
Diyanet Meali:Hayır o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir.
33:4وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
Diyanet Meali:Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
33:53وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez.
34:6وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ
Diyanet Meali:Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur’an’ın gerçek olduğunu görürler.
34:23حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ
Diyanet Meali:(Şefaat için izin verilip de) kalplerinden korku giderilince birbirlerine, “Rabbiniz ne söyledi?” diye sorarlar. Onlar da “Gerçeği” diye cevap verirler.
34:26قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
Diyanet Meali:De ki: “Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan,  hakkıyla bilendir.” *
34:43وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
Diyanet Meali:Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler, “Bu, ancak apaçık bir büyüdür” dediler.
34:48قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
Diyanet Meali:De ki: “Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O, gaybleri hakkıyla bilendir.” *
34:49قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ
Diyanet Meali:De ki: “Hak geldi. Artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez.” *
35:5يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
Diyanet Meali:Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.
35:24إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
Diyanet Meali:Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik.
35:31وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Sana vahyettiğimiz kitap, (kendinden öncekini tasdik eden) hak kitaptır.
37:37بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ
Diyanet Meali:Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir. *
38:22خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:“Biz, iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet.”
38:26يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:“Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver.”
38:64إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ
Diyanet Meali:Şüphesiz bu, cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. *
38:84قَالَ فَالْحَقُّ
Diyanet Meali:Allah, şöyle dedi: “İşte bu gerçektir…”
38:84وَالْحَقَّ أَقُولُ
Diyanet Meali:“Ben de gerçeği söylüyorum:”
39:2إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et. *
39:5خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır.
39:41إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) insanlar için, hak olarak indirdik.
39:67وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Diyanet Meali:Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir.
39:69وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Diyanet Meali:Ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.
39:75وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Diyanet Meali:Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” denilmiştir.
40:5وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ
Diyanet Meali:Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım.
40:20وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ
Diyanet Meali:Allah, hak ve adâletle hükmeder. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar.
40:25فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
Diyanet Meali:Mûsâ onlara tarafımızdan gerçeği getirince, “Onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün…” dediler.
40:55فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
Diyanet Meali:Ey Muhammed! Sabret. Allah’ın va’di şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste.
40:75ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ötürüdür.
40:77فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
Diyanet Meali:Sen sabret! Şüphesiz Allah’ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azâbın bir kısmını sana göstersek de (ya da göstermeden önce) seni vefât ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. *
40:78فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ
Diyanet Meali:Allah’ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar.
41:15فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamıştı.
41:53سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
Diyanet Meali:Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur’an’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun.
42:17اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ
Diyanet Meali:Allah, hak olarak Kitab’ı ve mizanı  indirendir.
42:18وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
Diyanet Meali:İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler.
42:24وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ
Diyanet Meali:Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir.
42:42إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir.
43:29بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ
Diyanet Meali:Doğrusu onları (Mekke müşriklerini) ve atalarını kendilerine hak olan Kur’an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar (dünya nimetlerinden) yararlandırırım. *
43:30وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ
Diyanet Meali:Fakat kendilerine Hak gelince, “Bu bir büyüdür, biz onu kesinlikle inkâr ediyoruz” dediler. *
43:78لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Andolsun, size hakkı getirdik.
43:78وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
Diyanet Meali:Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız.
43:86وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:O’nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler. *
44:39مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar. *
45:6تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz.
45:22وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır.
45:29هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:İşte kitabımız, size karşı gerçeği söylüyor.
45:32وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ
Diyanet Meali:“Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir, kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur” dendiği zaman ise; “Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz…” demiştiniz.
46:3مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak yarattık.
46:7قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
Diyanet Meali:O küfredenler kendilerine geldiğinde Hak (kitap Kur’an) için, düşünmeden “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler.
46:17وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
Diyanet Meali:(Anne ve babasına, … diyen kimseye), onlar Allah’a sığınarak, “Yazıklar olsun sana! İman et, Allah’ın va’di gerçektir” diyorlardı.
46:20فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:“Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”
46:30إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
Diyanet Meali:“Şüphesiz biz, Mûsâ’dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe (ve doğru yola ileten) bir kitap dinledik.”
46:34وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:İnkâr edenlere, ateşe sunuldukları gün, “Bu gerçek değil miymiş?” denir.
47:2وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
Diyanet Meali:Ve Muhammed’e indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını örtmüştür…
47:3وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ
Diyanet Meali:Ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır.
48:27لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı.
48:28هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.
50:5بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ
Diyanet Meali:Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir hâldedirler. *
50:19وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ
Diyanet Meali:Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, “İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir” denir. *
50:42يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
Diyanet Meali:O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür. *
51:19وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
Diyanet Meali:Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır. *
51:23فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ
Diyanet Meali:Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size va’dolunanlar), sizin konuşmanız gibi gerçektir. *
53:28وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
Diyanet Meali:Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.
56:95إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
Diyanet Meali:Şüphesiz bu, kesin gerçektir. *
57:16أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi?
57:27مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
Diyanet Meali:(Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa  gelince); biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah’ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar.
60:1تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler.
61:9هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
Diyanet Meali:O, peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.
64:3خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
Diyanet Meali:Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı.
69:51وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
Diyanet Meali:Şüphesiz Kur’an, gerçek kesin bilgidir. *
70:24وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ
Diyanet Meali:Onlar, mallarında; (isteyenler ve isteyemeyip mahrum kalanlar için) belli bir hak bulunan kimselerdir. *
78:39ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا
Diyanet Meali:İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. *
103:3إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
Diyanet Meali:Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir). *
3:62إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ
Diyanet Meali:Şüphesiz bu (İsa hakkındaki) gerçek kıssadır.
8:4أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
Diyanet Meali:İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler … vardır.
8:74وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
Diyanet Meali:Ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya; işte onlar gerçek mü’minlerdir.
21:97وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
Diyanet Meali:Gerçek vaad (kıyametin kopması) yaklaşır, bir de bakarsın inkâr edenlerin gözleri açılıp donakalmıştır.
24:25يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ
Diyanet Meali:O gün Allah, onlara kesinleşmiş cezalarını tastamam verecektir.

أَحَقُّ : İsim. 

9:13أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, -eğer siz gerçek mü’minler iseniz- kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.
9:62وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Eğer gerçekten mü’min iseler (bilsinler ki), Allah ve Resûlü’nü razı etmeleri daha önceliklidir.
9:108لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
Diyanet Meali:İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha lâyıktır.
10:35أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ
Diyanet Meali:“Öyle ise, hakka ileten mi uyulmaya daha lâyıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi?”
33:37وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
Diyanet Meali:Ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha lâyıktı.
2:228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
Diyanet Meali:Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almağa daha çok hak sahibidirler.
2:247قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
Diyanet Meali:Onlar, “O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha lâyığız.” dediler.
5:107فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا
Diyanet Meali:Ve “Allah’a yemin ederiz ki, bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir.” diye yemin ederler.
6:81فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Diyanet Meali:“Öyle ise iki taraftan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.”
48:26وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا
Diyanet Meali:(Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş) ve onların takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil idiler.

حَقِيقٌ : İsim. 

7:105حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
Diyanet Meali:Bana, Allah’a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır.

حَاقَّةٌ : İsim. İsm-i Fâil. 

69:1الْحَاقَّةُ
Diyanet Meali:Gerçekleşecek olan kıyamet! *
69:2مَا الْحَاقَّةُ
Diyanet Meali:Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? *
69:3وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ
Diyanet Meali:Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? *