ز ه د

KÖK HARFLER: ز ه د

ANLAM: 

زَهَدَ / زَهِدَ : (Yüreği ve aklı hoşnut edecek bir şeyden) çekinmek. O şeyden feragat etmek. O şeyden vazgeçmek, sakınmak; o şeyden uzak durmak. O şeyi istememek. Bir şeyden kâfi miktarda en iyisini almak, gerisini Allah’a (c.c.) bırakmak adına o şeyden çekinmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
زَاهِدٌ isim 1 Rağbet etmeyen, isteksiz 12/20

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • زَهِدَ
  • (أَقْبَلَ (عَلَى > bak: ق ب ل
  • (رَغِبَ (فِي > bak: ر غ ب
  • خَلَعَ > bak: خ ل ع
  • تَهَتَّكَ
  • مَجُنَ
  • دَعِرَ
 • زَاهِدٌ
 • زُهْدٌ
 • زَهِيدٌ (a)
 • زَهِيدٌ (b)

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Zühd زُهْد Dünyaya rağbet etmemek. Zühdî, Zühdiyye
Zâhid زَاهِد Sofi. Muttaki. Zühd ve perhizkarlıkla muttasıf. Çoğul: Zühhâd
Tezehhüd تَزَهُّد Kendini dindar göstermek. 
Mütezehhid مُتَزَهِّد Dine son derece bağlı olan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

زَاهِدِينَ : İsim. İsm-i Fâil. Kurallı Erkek Çoğul. Nasb / Cerr Hali. Tekili: زَاهِدٌ

12:20 وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ
Diyanet Meali: Zaten ona değer vermiyorlardı.