ن ث ر

KÖK HARFLER:  ن ث ر

ANLAM: 

نَثَرَ : Bir şeyi yaymak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
إِنْتثَرَ fiil-VIII 1 saçıldı 82/2
مَنْثُورٌ isim 2 saçılmış 76/19

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nesr (Nesir) نَثْر Çoğaltmak, saçmak, yaymak. Manzum olmayan söz veya yazı.
Nâsir نَاثِر Yayan, saçan. Nesir yazan.
Nessâr نَثَّار Dağıtan, saçan.
Mensûr مَنْثُور Saçılmış, dağılmış. Ölçüsüz, uyaksız, manzum olmayan söz.
Mensûre مَنْثُورَة Mensur şiir tarzında yazılan yazı.
Tensîr تَنْثِير Serpme, saçma.
Tenessür تَنَثُّر Dağılma, saçılma, yayılma, serpilme.
Mütenessir مُتَنَثِّر Saçılan, yayılan, dağılan.
Mütenâsir مُتَنَاثِر  Saçılan.
İntisâr إِنْتِثَار Saçılmak. Dağılmak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اِنْتثَرَ : Fiil-VIII. 

82:2 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
Diyanet Meali: Yıldızlar saçıldığı zaman, *

مَنْثُورٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. 

76:19 إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
Diyanet Meali: Gördüğünde onları saçılmış inciler sanacağın…
25:23 وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
Diyanet Meali: Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. *