أ م م

KÖK HARFLER:  أ م م

ANLAM: 

أَمَّ : Gidip bir kişiye sığınmak. Hedef almak. Bir kişi veya şeyin peşinde olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اَمَّ (geniş zamanlı يَؤُمُّ mastar isim اِمَامَةً):

اَمَّهُ : anlamları: (1) O gitti veya o kişiye sığındı; (2) hedef aldı; o kişi veya şeyin peşindeydi veya onu takip etti; (3) ona niyet etti veya onu amaçladı.

اَمَّ الْقَوْمَ veya اَمَّ بِالْقَوْمِ : Bir taklit veya örnek teşkil etmesi için insanlara yol gösterdi, onlardan önce davrandı.

اٰمٌّ (eylem eki): Bir şeye veya yere giden, gelen ya da onu hedefleyen. ( اٰمِّينَ Çoğul.)

اَمَمْتُهُ : Ona analık yaptım (onun annesi gibiydim).

اُمَيْمَةٌ (küçültme ismi): Annecik, anacık.

 اُمٌّ (çoğul اَمَّهَاتٌ ) : (1) Anne; (2) kaynak, bir şeyin kökeni veya temeli; (3) rızık ve destek veya ıslah vasıtası olan her türlü şey; kendini çevreleyen diğer şeyler birbirine bağlı veya toplu olan her türlü şey; (4) bir toplama veya kavrama yeri ya da bir şeyin birleşimi; (5) bir topluluğun başı veya şefi; (6) bir toplulukta hizmet ve yiyeceklerden sorumlu kişi veya onların hizmetkarı olan kişi; (7) bir adamın yaşlanmış karısı; (8) ikamet veya iskan yeri; (9) bir ordunun uyguladığı standart veya işaret; (10) kanunlar veya kaideler, yönetmelikler.

اُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى : Kanunları veya yönetmelikleri ya da kaideleri farklıdır, ya da çağları farklıdır.

اُمُّ الرَّجُلِ : Bir adamın karısı ve evinin işlerini çekip çeviren kişi.

اُمُّ الرَّاْسِ : Beyin.

لَا اُمَّ لَكَ : Annen olmasın, aynı zamanda: ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ : Annen elinden alınsın veya seni kaybetsin. Bu kelime (اُمّ), hem canlı hem cansız şeylerle ilişkilendirilir.

اُمُّ النُّجُومِ : Samanyolu.

اُمُّ الْقُرَى : Şehirlerin anası (Mekke).

اُمُّ الطَّرِيقِ : Yolun ana kısmı.

اُمُّ جَابَرٍ : Ekmek.

اُمُّ الْخَبَائِثِ : Şarap.

اُمُّ الْكِتَابِ : Ana kitap (13:39); Kitabın temeli (3:7).

اُمِّىٌّ : Cahil; şu kelimeden gelen bir ilgi zamiridir: اُمَّةٌ (ulus), veya (1) Okuma yazma bilmeyen Arap ulusuna ( اُمَّةٌ ) ait veya ilişkin, ve mecazen okuma yazma bilmeyen kişiler için kullanılır; (2) su yüzüne çıkmış bir yazıtı olmayan, bilhassa bir Arap; (3) cahil adam; (4) bilgisiz insan. Ayrıca ilgi zamiri olduğu ve اَمٌّ (anne) kelimesinden geldiği ve okuma yazma sanatı edinilen bir şey olduğundan okuma yazma bilmediği ve böyle bir insanın bu sanat hususundaki bilgisizliği açısından onu dünyaya getiren annesi gibi bilgisiz bir kişi olduğu veya annesinin onu doğurduğu gibi günahsız veya masum olduğu da söylenir. ( اُمِّيُّونَ çoğul).

اُمَّةٌ (çoğul : اُمَمٌ ): bu: (1) Bir yol, rota, üslup ya da hareket veya idare yöntemi; (2) yaşam veya yönetim kuralı; (3) din; dini mezhep; (4) Allah’a c.c. itaat etmek; (5) belli bir dinin destekçileri; (6) İster mümin ister kafir olsun kendilerine Peygamber gönderilen topluluk; (7) bir ulus; topluluk; ırk; kabile; insanlar için birleştirici bir camia; (8) bir nesil insan; ya da aynı dönemin insanları; (9) Allah’ın c.c. mahlukları; (10) erdemli bir adam; (11) gerçek dini takip eden kişi; (12) iyiliğiyle tanınan kişi; (13) bütün iyi özellikleri harmanlayan kişi; (14) tahsilinde eşsiz olan bilgili bir adam; (15) eşi benzeri olmayan; (16) endam/kişilik; (17) zaman; zaman dilimi; bir süre.
فُلَانٌ لَا اُمَّةَ لَهُ : Öyle birinin dini yoktur, mezhebi yoktur.

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً : İnsanlar tek bir ümmetti (veya tek bir topluluktu) (2:213). 

اِنَّهُ لَحَسَنُ الْاُمَّةِ : Şüphesiz, boypos/kişilik açısından veya konu bunlara gelince güzeldi.

اُمَّةٌ قَائِمَةٌ : anlamları: (1) Antlaşmaya sadık kalan taraf; (2) kendilerine verilen görevleri layıkıyla yerine getiren topluluklar; (3) Gece vakitlerinde Allah’ın ayetlerini okuyup (secdeye kapanan doğru bir) topluluk (3:113).

 اِمَامٌ : anlamları: (1) Örnek olarak alınan takip edilen kişi ya da bilgili kişi; (2) doğru yolda olan veya olmayan bir topluluğa liderlik eden kişi; bir örnek; model; ( اَئِمَّةٌ çoğul.); (3) dini bir cemaatin başı; (4) ordu komutanı; (5) kılavuz; (6) deve sürücüsü ( اِمَامُ الْاِبِلِ ) ve (7) herhangi bir topluluğun yazıtı; (8) yol veya gidişat; açık yol veya gidişat; (9) yeryüzünde alan, civar veya bölge; Kıble’nin yönü.

اِمَامٌ مُبِينٌ : Levhi Mahfuz veya ilâhi kitap.

اَمَامَ : Önce. Ön.

اَمَامَكَ : Önüne bak; dikkatli ol.

اَمْ : kendinden önce gelen kelimeyle bağlanan bir bağlaçtır, böylece ne kendinden önce gelen ne de sonra gelen kelime birbirinden bağımsız düşünülemez.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnekAçıklama
أَمَامَzarf1Ön (ön cihet)75/5
إِمَامٌisim12Rehber, kılavuz, imam46/12Çoğulu: أَئِمَّةٌ
أُمٌّisim35Anne, nine, ebe, esas, merkez20/38Çoğulu: أُمَّهَاتٌ
أُمَّةٌisim64Ümmet7/168Çoğulu: أُمَمٌ
اُمِّىٌّisim6Ümmi7/158
آمِّينَisim1Kasteden (çoğul)5/2Tekili: اٰمٌّ

Toplam119


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • أَمَّ
 • أَمَامَ
 • إِمَامٌ
  • جَاهِلٌ > bak: ج ه ل
  • أَخْرَقُ > bak: خ ر ق
  • مُغَفَّلٌ > bak: غ ف ل
  • غَبِيٌّ
  • أَبْلَهُ
  • أَحْمَقُ
 • إِمَامَةٌ
  • خُضُوعٌ > bak: خ ض ع
  • اِنْقِيَادٌ
  • رُضُوخٌ
  • إِذْعَانٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

İmâm إِمَام Öne geçmek. Önde ve ileride olan. Delil ve rehber. Çoğul: Eimme
İmâme إِمَامَة Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça. İslam’a mahsus baş kisvesi olan sarık.
İmâmet إِمَامَة İmamlık.
Ümm أُمّ Ana, anne, valide. Nine.
Çoğul: Ümmehât
Ümmî أُمِّي Okuyup yazması olmayan. 

Ümmet أُمَّة Cemaat, kavim, taife. Bir hâkim milletin ashabından olan hey’et-i ictimaiyye. Çoğul: Ümem
Teemmüm تَأَمُّم Kasdetmek. Ana edinme.

Ümmet kelimesi, ümm (anne) kelimesi ile alakalıdır. Ümmet, “bir anadan doğanlar, soy, aşiret” anlamındadır. 

İmam kelimesi, emame (ön cihet) kelimesi ile ilişkilidir. İmam da cemaatin önünde durur. 

İmam kelimesinin, ümm (anne) kelimesi ile olan etimolojik ilişkisi muğlaktır. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَمَامَ : Zaman Zarfı.

75:5بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ
Diyanet Meali:Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. *

إِمَامٌ : İsim. Çoğulu: أَئِمَّةٌ

2:124قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
Diyanet Meali:Rabbi şöyle buyurmuştu: “Ben seni insanlara önder yapacağım.” İbrahim de, “Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)” demişti.
9:12فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
Diyanet Meali:(Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa), küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki, vazgeçerler.
11:17وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً
Diyanet Meali:Kaldı ki, bu delili Rabbinden bir şahit (Kur’an) ve bir de ondan (Kur’an’dan) önce bir önder ve bir rahmet olarak (indirilmiş olan) Mûsâ’nın kitabı (Tevrat) desteklemektedir.
15:79فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ
Diyanet Meali:Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şu’ayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler. *
17:71يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ
Diyanet Meali:Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü (hatırla).
21:73وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
Diyanet Meali:Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık.
25:74رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
Diyanet Meali:“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”
28:5وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
Diyanet Meali:(Biz ise, istiyorduk ki), onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.
28:41وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ
Diyanet Meali:Biz onları, ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. *
32:24وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
Diyanet Meali:Sabredip (âyetlerimize kesin olarak inandıkları) zaman, içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık.
36:12وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ
Diyanet Meali:Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.
46:12وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً
Diyanet Meali:Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ’nın kitabı da vardı.

أُمٌّ : İsim. Çoğulu: اُمَّاتٌ – أُمَّهَاتٌ

3:7مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
Diyanet Meali:Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir.
4:11فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
Diyanet Meali:Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer.
4:11فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا اَوْ دَيْنٍ
Diyanet Meali:Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır.
4:23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
Diyanet Meali:Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz…
4:23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
Diyanet Meali:Sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz…
4:23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
Diyanet Meali:Karılarınızın anneleri, (kendileriyle zifafa girdiğiniz) karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız…
5:17أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
Diyanet Meali:(De ki: “Şâyet Allah), Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek (istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir)?
5:75وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
Diyanet Meali:Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilâh olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi.
5:116أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
Diyanet Meali:“(Ey Meryem oğlu İsa)! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?”
6:92مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
Diyanet Meali:(İşte bu Kur’an da, bereket kaynağı), kendinden öncekileri (ilâhî kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye (indirdiğimiz bir kitaptır).
7:150قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي
Diyanet Meali:(Kardeşi) “Ey anam oğlu” dedi, “Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı.”
13:39يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
Diyanet Meali:Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O’nun yanındadır. *
16:78وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
Diyanet Meali:Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı.
19:28مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
Diyanet Meali:“Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.”
20:38إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ
Diyanet Meali:“Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik:” *
20:40فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
Diyanet Meali:Derken, gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük.
20:94قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي
Diyanet Meali:Hârûn: “Ey anam oğlu! Saçımı sakalımı çekme.” dedi.
23:50وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ
Diyanet Meali:Meryem oğlu İsa’yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. *
24:61أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
Diyanet Meali:(Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde) veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde … (yemek yemenizde de bir sakınca yoktur).
28:7وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
Diyanet Meali:Mûsâ’nın annesine, “Onu emzir…” diye ilham ettik.
28:10وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ
Diyanet Meali:Mûsâ’nın anasının kalbi bomboş kaldı. (Eğer biz çocuğu ile ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik), neredeyse bunu açıklayacaktı.
28:13فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
Diyanet Meali:Böylece biz, anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin diye onu anasına geri döndürdük.
28:59وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا
Diyanet Meali:Rabbin, ülkelerin merkezî yerlerine bir peygamber göndermedikçe oraları helâk edici değildir.
31:14حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
Diyanet Meali:Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek  karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. 
33:4وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
Diyanet Meali:Kendilerine zıhâr  yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır.
33:6النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
Diyanet Meali:Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır.
39:6يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ
Diyanet Meali:Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor.
42:7وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
Diyanet Meali:Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke’de ve çevresinde bulunanları uyarasın.
43:4وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
Diyanet Meali:Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur. *
46:15حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
Diyanet Meali:Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu!
53:32وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
Diyanet Meali:(Sizi, topraktan yarattığında da) ve analarınızın karnında ceninler iken de, (en iyi bilendir).
58:2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ
Diyanet Meali:İçinizden kadınlarına zıhar  yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir.
58:2إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
Diyanet Meali:Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır.
80:35وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
Diyanet Meali:(Kişinin kardeşinden), annesinden, babasından, (eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün)…*
101:9فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
Diyanet Meali:İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir. *

أُمَّةٌ : İsim. Çoğulu: أُمَمٌ

2:128رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
Diyanet Meali:“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl.”
2:134تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
Diyanet Meali:Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir.
2:141تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
Diyanet Meali:Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir.
2:143وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
Diyanet Meali:Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız (ve Peygamber de size bir şahit ve örnek olsun) diye sizi orta bir ümmet  yaptık.
2:213كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
Diyanet Meali:İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi…
3:104وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
Diyanet Meali:Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden (ve kötülükten men eden) bir topluluk bulunsun.
3:110كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
Diyanet Meali:Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz…
3:113مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
Diyanet Meali:Kitap ehli içinde, (gece saatlerinde) ayakta duran, (secdeye kapanarak) Allah’ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır.
4:41فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
Diyanet Meali:Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz (ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman), bakalım onların hâli nice olacak!.
5:48وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
Diyanet Meali:Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı.
5:66مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ
Diyanet Meali:Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür!
6:38وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ
Diyanet Meali:Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir.
6:42وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ
Diyanet Meali:Andolsun, senden önce birtakım ümmetlere de peygamberler gönderdik. (Peygamberlerini dinlemediler.) Sonunda, (yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve) darlıklarla yakaladık.
6:108كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
Diyanet Meali:Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir.
7:34وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
Diyanet Meali: Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, (ne de öne geçebilirler).
7:38قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ
Diyanet Meali:Allah, şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin.”
7:38كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا
Diyanet Meali:Her ümmet girdikçe kendi yoldaşına lanet eder.
7:159وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
Diyanet Meali:Mûsâ’nın kavminden (insanları) hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. *
7:160وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا
Diyanet Meali:Biz onları on iki kabile hâlinde topluluklara ayırdık.
7:164وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ
Diyanet Meali:Hani onlardan bir topluluk demişti ki: “Siz, Allah’ın helâk edeceği (veya şiddetli bir azaba uğratacağı) bir kavme ne diye (boş yere) öğüt veriyorsunuz?”
7:168وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ
Diyanet Meali:Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı.
7:181وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
Diyanet Meali:Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. *
10:19وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
Diyanet Meali:İnsanlar (başlangıçta tevhit inancına bağlı) tek bir ümmet idiler; sonra ayrılığa düştüler.
10:47وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
Diyanet Meali:Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği (tebliğini yaptığı) zaman, aralarında adaletle hükmedilir…
10:49لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
Diyanet Meali:“Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler (ne de öne geçebilirler).”
11:8وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ
Diyanet Meali:Andolsun, biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka “Onu ne alıkoyuyor?” derler.
11:48اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ
Diyanet Meali:(Ona denildi ki: “Ey Nûh!) Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) in.”
11:48وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
Diyanet Meali:“Daha birtakım ümmetler de olacak ki, biz onları (dünyada) yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak.”
11:118وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
Diyanet Meali:Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı.
12:45وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ
Diyanet Meali:Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zamandan sonra (Yûsuf’u) hatırladı ve, “Ben size onun yorumunu haber veririm…” dedi.
13:30كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik…
13:30كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik…
15:5مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
Diyanet Meali:Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. *
16:36وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
Diyanet Meali:Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan  kaçının” diye peygamber gönderdik.
16:63تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
Diyanet Meali:Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi.
16:84وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
Diyanet Meali:Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz; sonra inkâr edenlere ne (özür dilemeleri için) izin verilecek, (ne de Allah’ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek).
16:89وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, (seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz) günü düşün.
16:92تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ
Diyanet Meali:Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak, (ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın).
16:92هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ
Diyanet Meali:Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur (diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak, ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın). Allah, bununla sizi ancak imtihan eder.
16:93وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
Diyanet Meali:Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır…
16:120إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Diyanet Meali:Şüphesiz İbrahim, Allah’a itaat eden, hakka yönelen bir önder idi. Allah’a ortak koşanlardan değildi. *
21:92إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
Diyanet Meali:Şüphesiz bu (İslâm), tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. *
21:92إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
Diyanet Meali:Şüphesiz bu (İslâm), tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. *
22:34وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ
Diyanet Meali:Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.
22:67لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ
Diyanet Meali:Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik.
23:43مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
Diyanet Meali:Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. *
23:44كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا
Diyanet Meali:Her ümmete kendi peygamberi geldikçe, onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helâk ettik.
23:52وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ
Diyanet Meali:Şüphesiz bu (İslâm), tek bir din  olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının. *
23:52وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ
Diyanet Meali:Şüphesiz bu (İslâm), tek bir din  olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının. *
27:83وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا
Diyanet Meali:Her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız günü hatırla.
28:23وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
Diyanet Meali:Medyen suyuna varınca, suyun başında (hayvanlarını) sulamakta olan bazı insanlar gördü.
28:75وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
Diyanet Meali:Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve (kâfirlere), “Kesin delilinizi getirin” deriz.
29:18وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ
Diyanet Meali:“Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetler de yalanlamışlardı.”
35:24وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
Diyanet Meali:Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.
35:42لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
Diyanet Meali:Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair (en güçlü şekilde Allah’a yemin etmişlerdi).
40:5وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
Diyanet Meali:Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı.
41:25وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
Diyanet Meali:Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz (azap), onlar için de gerçekleşti.
42:8وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
Diyanet Meali:Allah dileseydi, onları (aynı dine mensup) bir tek ümmet yapardı.
43:22إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ
Diyanet Meali:“Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz.”
43:23إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ
Diyanet Meali:“Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz.”
43:33وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ
Diyanet Meali:Eğer bütün insanlar (kâfirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen) bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar (ve üzerine çıkacakları merdivenler) yapardık.
45:28وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً
Diyanet Meali:O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün.
45:28كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Diyanet Meali:Her ümmet kendi kitabına çağrılır. (Onlara şöyle denilir:) “Bugün (yalnızca) yaptıklarınızın karşılığı verilecektir.”
46:18أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
Diyanet Meali:İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir.

اُمِّىٌّ : İsim. Kurallı Erkek Çoğul: أُمِّيُّونَ Nasb / Cerr Hali: أُمِّيِّينَ

2:78وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ
Diyanet Meali:Bunların bir de ümmî  takımı vardır; Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır.
3:20وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ
Diyanet Meali:Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere  de ki: “Siz de İslâm’ı kabul ettiniz mi?”
3:75ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ
Diyanet Meali:Bu da onların, “Ümmîlere karşı (yaptıklarımızdan) bize vebal yoktur” demelerinden dolayıdır.
62:2هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
Diyanet Meali:O, ümmîlere, içlerinden, (kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten) bir peygamber gönderendir.
7:157الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
Diyanet Meali:Onlar, (yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları) Resûle, o ümmî  peygambere uyan kimselerdir.
7:158فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
Diyanet Meali:“O hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin…”

آمِّينَ : İsim. İsm-i Fâil. Kurallı Erkek Çoğul. Nasb / Cerr Hali. Tekili: اٰمٌّ 

5:2وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
Diyanet Meali:(Allah’ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara) ve de Rab’lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâ’be’ye gelenlere (sakın saygısızlık etmeyin).