ز م ل

KÖK HARFLER: ز م ل

ANLAM: 

زَمَلَ : Bir şeyi taşımak, onu yüklenmek. Bir şeye girişmek. Bir yükü bir seferde sırtına yüklenmek ve kaldırmak. Birisini arkasına bindirmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مُزَّمِّلٌ isim 1 Ağır bir yük taşıyan, ağır sorumluluk taşıyan. Elbiseye bürünmüş kişi.  73/1

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Tezmîl تَزْمِيل Gizlemek. Bir şeyi elbiseye sarmak. Esvaba sarınıp bürünmek.
Müzzemmil مُزَّمِّل Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan.
Müzemmel مُزَّمَّل Elbise içine sarılmış.
Tezemmül تَزَمُّل Bürünmek. Sarılmak. Örtünmek. 
Mütezemmil مُتَزَمِّل Tezemmül eden. Elbiseye, örtüye bürünen.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مُزَّمِّلٌ : İsim. İsm-i Fâil. Tefa’ul Bâbı (V. Bâb). 

73:1 يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ
Diyanet Meali: Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! *