و ه ج

KÖK HARFLER:  و ه ج

ANLAM: 

وَهَجَ : (Ateş) yanmak ya da alev almak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
وَهَّاجٌ isim 1 Işık saçan, çokça aydınlatan, parıl parıl parlayan. 78/13

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • وَهَجَ
  • اِسْتَعَرَ > bak: س ع ر
  • اِلْتَهَبَ > bak: ل ه ب
  • اِشْتَعَلَ > bak: ش ع ل
  • تَوَهَّجَ > bu kök
  • اِضْطَرَمَ
  • اِحْتَدَمَ
 • وَهَّاجٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Vehc وَهْج Alevli olmak. Alev ile yanmak. Parlamak.
Vehîc وَهِيج Ateşin sıcaklığı.
Vehhâc وَهَّاج Parıl parıl. Pek şaşaalı. Çok alevli.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

وَهَّاجٌ : İsim. Sıfat.  

78:13 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
Diyanet Meali: Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. *