ط ل ب

KÖK HARFLER: ط ل ب

ANLAM: 

طَلَبَ : Bir şeyi aramak, arzulamak, talep etmek. Bir şeyi dilemek, o şeyi kovalamak, onu elde etmeye çalışmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
طَلَبَ fiil-I 1 İstedi, arzu etti, taleb etti 7/54
طَلَبٌ isim 1 İstemek 18/41
طَالِبٌ isim 1 Taleb eden, isteyen 22/73
مَطْلُوبٌ isim 1 Talep edilen, istenen 22/73

Toplam 4

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Taleb طَلَب İstek. Dilek.
Tâlib طَالِب İsteyen, istekli.
Tâlibe طَالِبَة Kız talebe. Mektebli kız.
Tâlibân طَالِبَان Öğrenciler.
Talebe طَلَبَة Öğrenci.
Matlûb مَطْلُوب İstenilen, aranılan, talep edilen şey.
Metâlib مَطَالِب İstekler. Arzular. Taleb edilen şeyler.
Mutâlebe مُطَالَبَة Hakkını isteme, talebde bulunma.
Mutâlebât مُطَالَبَات İstenilen şeyler. İstekler.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

طَلَبَ : Fiil-I. 

7:54 ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا
Diyanet Meali: (Şüphesiz sizin Rabbiniz) … sonra Arş’a  kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katandır.

طَلَبٌ : İsim. 

18:41 أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا
Diyanet Meali: “Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir daha bulmayı) artık onu arayamazsın bile.” *

طَالِبٌ : İsim. İsm-i Fâil. 

22:73 لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ
Diyanet Meali: (Eğer sinek onlardan bir şey kapsa) bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, (istenen de).

مَطْلُوبٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. 

22:73 وَالْمَطْلُوبُ
Diyanet Meali: (Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz) istenen de.