س ر د

KÖK HARFLER: س ر د

ANLAM: 

سَرَدَ : Bir şeyi taşımak, art arda ve kesintisiz olarak doğru bir düzende bir evreden diğerine götürmek. Bir şeyi delmek. Halkaları birbiri içerisine geçirerek zırhı yapmak. Rivayeti kesintisiz ve iyi bir biçimde taşımak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
سَرْدٌ isim 1 Zırh dokumak, örmek. 34/11

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Serd سَرْد 1: Dikmek. 2: Sözü muttasıl ve güzel bir eda ile söylemek. 3: Halkaları birbirine geçirmek.
Sirâd سِرَاد Ayakkabıcı bizi. 
Mesrûd مَسْرُود Söylenmiş, sedrolunmuş.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سَرْدٌ : İsim.

34:11أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ 
Diyanet Meali:“(Bütün vücudu örtecek) zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur.(diye vahyettik.)