س ك ب

KÖK HARFLER: س ك ب

ANLAM: 

سَكَبَ : Su akıtmak, dökmek, akıp dökülmesini sağlamak. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مَسْكُوبٌ isim 1 Dökülen 56/31

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

 • ث ق ب

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • سَكَبَ
  • حَبَسَ > bak: ح ب س
  • مَنَعَ > bak: م ن ع
  • أَوْقَفَ > bak: و ق ف
  • زَجَرَ > bak: ز ج ر
  • شَفَطَ
  • إِمْتَصَّ
  • إِرْتَشَفَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Sekb سَكْب Su dökmek. Su dökülme.
Meskûb مَسْكُوب Kalıba dökülmüş. Akıtılmış.
Üskûb أُسْكُوب Dökülüp akan su.
Üskûbe أُسْكُوبَة Tapa, ağırşak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَسْكُوبٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl.

56:31وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ
Diyanet Meali:Çağlayan bir su başında..*