س ه ل

KÖK HARFLER: س ه ل

ANLAM: 

سَهُلَ : (Bir yer) düzgün, yumuşak, düz veya düzlük olmak. (İş) kolay olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
سُهُولٌ isim 1 Ova (çoğul) 7/74 Tekil: سَهْلٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Sehl سَهْل 1: Kolay. 2: Toprağı yumuşak düz yer.
Suhûl سُهُول Kolay.
Suhûlet سُهُولَة Kolaylık.
Teshîl تَسْهِيل Kolaylaştırma.
Müsâhele مُسَاهَلَة İşi sıkı tutmayıp gevşeklik göstermek. Kolaylaştırarak, kıymet vermiyerek tutmak.
İshâl إِسْهَال 1: Mülayim ve düz bir yere varmak. 2: Olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı çıkarma, bağırsakları bozulma.
Müshil مُسْهِل 1: Kolaylaştıran. 2: Bağırsakları temizleyen.
Tesâhül تَسَاهُل Yumuşak davranma. Rıfk ve mülayemetle tatlı muamele etme. Gaflet ve ihmal etme.
Mütesâhil مُتَسَاهِل Yumuşak davranan, iyi muamelede bulunan.
İstishâl اِسْتِسْهَال Kolay saymak. Bir şeyi kolay addetmek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سُهُولٌ : İsim. Çoğul. Tekili: سَهْلٌ

7:74تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًاوَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا
Diyanet Meali:Yerin ovalarında köşkler kuruyor, dağları oyup evler yapıyorsunuz.