ش ك و

KÖK HARFLER: ش ك و

ANLAM: 

شَكَا : Şikayet etmek. Keder veya üzüntüsünü göstermek, ifşa etmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
شَكَا fiil-I 1 Şikayet etti, derdini açtı 12/86
اِشْتَكَى fiil-VIII 1 Şikayetçi oldu, şikayette bulundu 58/1
مِشْكَاةٌ isim 1 Lamba v.s. koymak içim duvarda açılan oyuk, niş, kandillik 24/35

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • شَكْوَى (a)
  • شَكْوَى (b)
    • تَأَوُّهٌ > bak: أ و ه
    • تَأَلُّمٌ > bak: أ ل م
    • مُعَانَاةٌ > bak: ع ن و
    • تَوَجُّعٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Şekve شَكْوَة Şikayet etmek.
Şekvâ شَكْوَى، شَكْوَا Yakınma, sızlanma, şikâyet.
Şâkî شَاكِى Şikayetçi.
Şikâyet شِكَايَة Hoşnutsuzluk belirten söz ya da yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma.
Mişkât مِشْكَاة İçine lamba konan küçük hücre. Duvarda içine ışık konulan yer.
Meşâkî مَشَاكِى İçerisine lamba, kandil gibi şeyler koymak üzere duvarda yapılan küçük hücreler, oyuklar.
İşkâ’ إِشْكَاء Şikayet ettirme.
Teşekkî تَشَكِّى Şekvada bulunma. 
Müteşekkî مُتَشَكِّى Şikayet eden, sızlanan.
Teşâkî تَشَاكِى Birbirinden şikayet etme. Dertleşme.
Müteşâkî مُتَشَاكِى Birbirlerine hallerinden şikayet edenlerin beheri.
İştikâ’ اِشْتِكَاء Şikayet etme, şekvada bulunma.
Müştekî مُشْتَكِى Şikayette bulunan, şikayetçi.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

شَكَا : Fiil-I.  

12:86 قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
Diyanet Meali: Yakub, “Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah’a arz ederim..” dedi.

اِشْتَكَى : Fiil-VIII.

58:1 سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
Diyanet Meali: Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü işitmiştir. 

مِشْكَاةٌ : İsim.

24:35 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
Diyanet Meali: O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde.