ص ك ك

KÖK HARFLER: ص ك ك

ANLAM: 

صَكَّ : Birisine şiddetle vurmak. Onu yüzünden tokatlamak. Kapıyı kilitlemek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
صَكَّ fiil-I 1 Çarptı, vurdu. 51/29

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • صَكَّ
  • اِصَطَكَّ
    • سَكَنَ > bak: س ك ن
    • هَدَأَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Sakk صَكّ Vurmak, darbetmek.Kitab ve kadı hücceti. Çoğulu: Sukûk
Sukûk صُكُوك Eşit değerli sertifikalar. Bir varlığa sahip olma veya ondan yararlanma hakkı. Sakk’ın çoğulu

Sukûk kelimesi, “emre yazılı senet, poliçe” anlamındaki sakk (صكّ) sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen çak (چك) sözcüğünden alıntıdır. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

صَكَّ : Fiil-I. 

51:29 فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا
Diyanet Meali: Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu.