ن م م

KÖK HARFLER:  ن م م

ANLAM: 

نَمَّ : İftira atmak; konuşmayı yalanlarla süslemek ya da çarpıttmak fesat çıkarmak için başka birisinin söylediği şeyi yaymak, söz taşımak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
نَمِيمٌ isim 1 Söz taşıma, söz 68/11

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nemm نَمّ Birinin sözünü başkasına götürüp ikisinin arasını bozma. Koğuculuk.
Nemîm نَمِيم Fısıltı.
Nemîme نَمِيمَة Söz götürme. Laf taşıma. Çoğulu: Nemâim
Nemmâm نَمَّام Koğuculuk ve nemimecilik eden. Dedikoducu.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَمِيمٌ : İsim. 

68:11 هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
Diyanet Meali: Daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan…