ن ح ر

KÖK HARFLER:  ن ح ر

ANLAM: 

نَحَرَ : Kesmek, boğazlamak; deveyi veya hayvanı gerdanından, boğazından kesmek. (Namazda) elleri göğüs üzerine koymak. Göğsünü kıbleye çevirmek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
نَحَرَ fiil-I 1 Boğazladı 108/2

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • نَحَرَ
  • نِحْرِيرٌ / نِحْرٌ
    • جَاهِلٌ > bak: ج ه ل
    • غَبِيٌّ
    • أَرْعَنٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nahr نَحْر Boğazlamak. Çoğulu: Nühûr
Nâhir نَاحِر Kasap.
Nahîr نَحِير Kesilmiş, boğazlanmış.
Menhar مَنْحَر Hayvan kesilecek yer. Hayvan boğazlanan yer. Mezbaha.
İntihâr إِنْتِحَار Kendi kendisini öldürmek. 
Müntehir مُنْتَحِر Kendini öldüren, intihar eden.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَحَرَ : Fiil-I. 

108:2 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
Diyanet Meali: O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. *