ه ي ج

KÖK HARFLER:  ه ي ج

ANLAM: 

هَاجَ: 

 1. Bir şey yükselmek, kızışmak, kışkırtılmak ya da tahrik edilmek. 
 2. (Bitki veya ot) kurumak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
هَاجَ fiil-I 2 Kurudu, soldu 39/21

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • هَاجَ (a)
 • هَاجَ (b)
  • اِنْتَشَرَ > bak: ن ش ر
  • فَاحَ
  • تَضَوَّعَ
 • هَيْجَاءُ

Zıt Manada Kelimeler

 • هَاجَ (a)
 • هَاجَ (b)
  • أَسِنَ > bak: أ س ن
  • زَنِخَ
  • أَجِنَ
  • أَنْتَنَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Heyc هَيْج Heyecan, telaş, galeyan, tahrik. Tozlu, rüzgarlı. Savaş.
Heycâ’ هَيْجَاء Dövüş, savaş, kavga.
Hiyâc هِيَاج Otun kuruması. Vuruşma, kıtal.
Heyecân هَيَجَان Coşku.
Tehyîc تَهْيِيج Heyecanlandırma. Coşturma. Çoğulu: Tehyîcât
Teheyyüc تَهَيُّج Heyecanlanma. Coşma. Çoğulu: Teheyyücât
Müteheyyic مُتَهَيِّج Heyecana gelen, coşan, coşkun, heyecanlı.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

هَاجَ : Fiil-I. 

39:21 ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
Diyanet Meali: Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp hâline getirir.
57:20 ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا
Diyanet Meali: Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur.