ح ص ل

KÖK HARFLER:  ح ص ل

ANLAM: 

حَصَلَ : Bir şey ortaya çıkmak, zahir olmak, meydana gelmek, gerçekleşmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnekAçıklama
حَصَّلَfiil-II1Derledi, tahsil etti, elde etti100/10Meçhulü: حُصِّلَ

Toplam1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hâsıl حَاصِل 1: Olan, ortaya çıkan; görünen. 2: Peyda olan. Husule gelen. Çıkan, meydana gelen.  Hâsıl Olmak, Velhâsıl
Hâsıla حَاصِلَة 1: Bir işten elde edilen sonuç. 2: Bir üretim etkinliği sonunda yaratılan malların fiziki değerleri.
Hâsılât حَاصِلَات Gelirler. Kazançlar. Elde edilenler. Kar. Mahsul. 
Husûl حُصُول Olma, oluş, oluşma, meydana gelme.
Husûle gelmek
Havsala حَوْصَلَة 1: Kuş kursağı. 2: Leğen. 3: Zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi.
Mahsûl مَحْصُول 1: Ürün. 2: Verim. 3: Ortaya çıkan, elde edilen şey. 
Tahsîl تَحْصِيل 1: Parayı alma, toplama. 2: Öğrenim. Tahsîldâr
Muhassıl مُحَصِّل 1: Husule getiren. Hasıl eden. Meydana getiren. 2: Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’tan önceki dönemde vergi tahsildarı.
Muhassala مُحَصَّلَة 1: Elde edilen sonuç. 2: Bileşke. Muhassal
Tahassul تٓحَصُّل Hasıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sabit ve baki olmak. Netice olarak çıkmak.
İstihsâl اِسْتِحْصَال 1: Çıkarma, elde etme. 2: Üretim 
Müstahsil مُسْتَحْصِل Üretici, yetiştirici.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حَصَّلَ : Fiil-II. Meçhulü: حُصِّلَ

100:10 وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
Diyanet Meali:  Kalplerdeki ortaya konulduğu zaman…*