ح ض ض

KÖK HARFLER:  ح ض ض

ANLAM: 

حَضَّ : Bir şeyi yapması için birini dolduruşa getirmek, ayartmak, teşvik etmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَضَّ (geniş zamanlı يَحُضُّ mastar ismi حَضًّا ve حُضًّا):

حَضَّهُ عَلَى الْاَمْرِ : O şeyi yapması için onu dolduruşa getirdi, ayarttı ya da teşvik etti.

تَحَاضّ يَتَحَاضُّ : Birbirlerini teşvik etmek..

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
حَضَّ fiil-I 2 Teşvik etti 69/34
تَحَاضَّ fiil-VI 1 Birbirlerini teşvik ettiler. 89/18

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hazîz حَضِيض Oturaklı, mütemekkin, yer. Dağ eteği. Alçak yer.
Tahzîz تَحْضِيض İsteklendirme, rağbet ettirme. Teşvik, tahrik.
İhtizâz اِحْتِضَاض Alçalma, tezellül.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حَضَّ : Fiil-I.

69:34 وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Diyanet Meali: “Yoksulu doyurmağa teşvik etmiyordu.” *
107:3 وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Diyanet Meali: Yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. *

تَحَاضَّ : Fiil-VI.

89:18 وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Diyanet Meali: Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. *