د ث ر

KÖK HARFLER:  د ث ر

ANLAM: 

دَثَرَ : Bir şeyin üzeri (bir iz veya işaret) rüzgarla savrulan şeyle örtülmek; yok edilmek, tamamen ortadan kaldırılmak; ileri yaşa ve zayıflığa yenik düşmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مُدَّثِّرٌ isim 1 İç çamaşırın üstünden giyilen elbiseyi giyen, yorgana bürünen. 74/1

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Disâr دِثَار Giyim. Çoğul: Düsür
Tedessür تَدَثُّر Elbise giyme. Elbiseye bürünme.
Mütedessir مُتَدَثِّر Elbise giyen, libasa bürünen.
Müddessir مُدَّثِّر Örtünen, bürünen. Gizlenen.
İddisâr اِدِّثَار Bir şeye bürünme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مُدَّثِّرٌ : İsim. İsm-i Fâil. Tefa’ul Bâbı (V. Bâb). .

74:1 يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
Diyanet Meali: Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)*