ب ح ث

KÖK HARFLER:  ب ح ث

ANLAM: 

بَحَثَ : Kazımak, güçlükle bir araya getirmek, tozun toprağın içinde aramak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَحَثَ (geniş zamanlı يَبْحَثُ mastar isim بَحْثٌ):

بَحَثَ التُّرَابَ : Kazıdı veya güçlükle bir araya getirdi.

بَحَثَهُ : Onu güçlükle topladı ve tozun toprağın içinde onu aradı.

بَحَثَ فِى الْاَرْضِ : Toprağı kazdı.

بَحَثَ فِيهِ : Onu sorup soruşturdu; araştırdı veya inceledi.

بَحْثٌ : (Mastar isim): Araştırma; arama; içinde altın aranan maden.

مَبْحَثٌ : Toplama, kazıma, eşeleme, soruşturma veya inceleme yeri ya da zamanı. Çoğulu: مَبَاحِثٌ

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
بَحَثَ fiil-I 1 Eşeledi, kazdı, deşti 5/31

Toplam: 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • بَحَثَ
  • نَقَّبَ > bak: ن ق ب
  • اِسْتَقْصَى > bak: ق ص و
  • فَحَصَ
  • فَتَّشَ
 • بَحْثٌ (a)
  • تَنْقِيبٌ > bak: ن ق ب
  • فَحْصٌ
  • تَفْتِيشٌ
 • بَحْثٌ (b)

Zıt Manada Kelimeler

 • بَحَثَ
  • اِسْتَهَانَ > bak: ه و ن
  • اِسْتَخَفَّ > bak: خ ف ف
  • (أَعْرَضَ (عَنْ > bak: ع ر ض
  • أَهْمَلَ
 • بَحْثٌ (a)
  • اِسْتِهَانَةٌ > bak: ه و ن
  • اِسْتِخْفَافٌ > bak: خ ف ف
  • (إِعْرَاضٌ (عَنْ > bak: ع ر ض
  • إِهْمَالٌ
 • بَحْثٌ (b)
  • مُتَكَدِّرٌ > bak: ك د ر
  • مُخْتَلَطٌ > bak: خ ل ط
  • مُلَوَّثٌ
  • عَكِرٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Bahs (Bahis) بَحْث Kazmak. Mevzû’-i bahs
Bâhis بَاحِث Anlatan. Bahseden. Araştıran. Araştırıcı. 
Mebhas مَبْحَث Kısım. Bahis. Fasıl. Bir mes’eleye aid söz. Çoğul: Mebâhis
Mübâhase مُبَاحَثَة Bir konu hakkında iki veya daha çok kişinin karşılıklı konuşması.
Mübâhis مُبَاحِث Bir mes’ele hususunda konuşanlar.
İbtihâs اِبَتِحَاث Bir şeyin doğruluğunu öğrenmek için soruşturma, tetkik etme.
İstibhâs اِسْتِبْحَاث Bir şeyin doğruluk ve hakkaniyetini anlayabilmek için, iyice araştırıp tahkik etme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَحَثَ : Fiil-I. 

5:31 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ
Diyanet Meali: Nihayet Allah, ona (kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için) yeri eşeleyen bir karga gönderdi.