و ط ن

KÖK HARFLER:  و ط ن

ANLAM: 

وَطَنَ : Bir yerde ikamet etmek, oturmak, yerleşmek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet Açıklama
مَوَاطِنُ isim 1 Vatan, harp yeri (çoğul) 9/25 Tekil: مَوْطِنٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Vatan وَطَن Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer. Yurt. Çoğulu: Evtân
Mevtın مَوْطِن Yerleşip oturulan, yurt edinilen yer. Çoğulu: Mevâtın
Tavtîn تَوْطِين Bir yerde yerleştirme. Yurtlandırma.
Îtân إِيطَان Vatan sayma, yurt kabul etme.
Tavattun تَوَطُّن Bir yeri vatan edinmek. Bir yerde yerleşmek.
İttitân اِتِّطَان Bir memlekette veya bir şehirde yerleşme. Vatan edinme.
İstîtân اِسْتِيطَان Vatan edinme, bir yerde yerleşme, yurt edinme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَوَاطِنُ : İsim. Çoğul. Tekili: مَوْطِنٌ

9:25 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ
Diyanet Meali: Andolsun, Allah birçok yerde size yardım etmiştir.