و س ق

KÖK HARFLER:  و س ق

ANLAM: 

وَسَقَ : Bir şeyi bir araya getirmek, yığmak. O şeyi taşımak, yüklemek. 

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
وَسَقَ fiil-I 1 Topladı. Kovaladı, sürdü. 84/17
اِتَّسَقَ fiil-VIII 1 Toplandı. 84/18

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • وَسْقَةٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

İttisâk اِتِّسَاق Dizilmek. Bir nizam dahilinde sıralanmak. Toplanmak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

وَسَقَ : Fiil-I. 

84:17 وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ
Diyanet Meali: Geceye ve içinde topladıklarına, *

إِتَّسَقَ : Fiil-VIII. 

84:18 وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ
Diyanet Meali: Dolunay hâlindeki aya ki, *