ط ر د

KÖK HARFLER: ط ر د

ANLAM: 

طَرَدَ : Birisini kovmak; onu sürmek, defetmek, ona “yanımızdan defol” demek. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
طَرَدَ fiil-I 3 Kovdu, kovaladı, uzaklaştırdı 11/30
طَارِدٌ isim 2 Kovan, uzaklaştıran 26/114

Toplam 5

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Tard طَرْد Sürme, kovma, uzaklaştırma. Tard etmek
Târid طَارِد Kovan, süren.
Tarîd طَرِيد Kovulmuş.
Tardiyye طَرْدِيَّة Divan edebiyatında bir nazım şekli.
Mutârede مُطَارَدَة Saldırma, vuruşma, çarpışma.
Ittırâd إِطِّرَاد Birbirini izleme.
Muttarid مُطَّرِد Birbirini takip eden, düzgün.
İstitrâd اِسْتِطْرَاد Bir söz söylerken o fıkra içinde başka bir bahis nakletmek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

طَرَدَ : Fiil-I. 

6:52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
Diyanet Meali: Sabah akşam Rab’lerine dua edenleri yanından kovma. 
6:52 فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
Diyanet Meali: Eğer kovarsan zalimlerden olursun.
11:30 وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
Diyanet Meali: “Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah’tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz?” *

طَارِدٌ : İsim. İsm-i Fâil.

11:29 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ
Diyanet Meali: Ben o iman edenleri (teklifinize uyarak) kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır.
26:114 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali: “Ben inananları kovacak değilim.” *