ص ر ع

KÖK HARFLER: ص ر ع

ANLAM: 

صَرَعَ : Bir şeyi veya birisini yere yıkmak, yere sermek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
صَرْعٰى isim 1 Yere yıkılmış, devrilmiş (çoğul) 69/7 Tekil: صَرِيعٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • صَرَعَ (a)
  • أَرْدَى > bak: ر د ي
  • جَنْدَلَ
 • صَرَعَ (b)
 • صِرَاعٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • صَرَعَ (a)
 • صَرَعَ (b)
  • اِسْتَكْبَرَ > bak: ك ب ر
  • تَكَبَّرَ > bak: ك ب ر
  • عَظُمَ > bak: ع ظ م
  • كَرُمَ > bak: ك ر م
  • تَبَخْتَرَ
  • تَغَطْرسَ
 • صِرَاعٌ
  • مُسَالَمَةٌ > bak: س ل م
  • مُصَالَحَةٌ > bak: ص ل ح
  • تَوَافُقٌ > bak: و ف ق
  • هُدْنَةٌ
  • مُهَادَنَةٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Sar’ صَرْع Düşmek. Yıkıp yere çalmak.
Sar’a صَرْعَة Bir nevi baygınlık hastalığı. 
Sarî’ صَرِيع Yere düşmüş sar’alı.
Mısrâ’ مِصْرَاع 1. Dize. 2. Kapı kanadı. Çoğulu: Masâri’
Tasrî’ تَصْرِيع Şiiri iki mısralı yapma.
Musarra’ مُصَرَّع İki mısra’ı da kafiyeli olan beyit. 
Musâraa مُصَارَعـة Güreşmek.
Musâri’ مُصَارِع Pehlivan, güreşçi.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

صَرْعَى : İsim. Çoğul. Tekili: صَرِيعٌ

69:7 فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
Diyanet Meali: Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş hâlde görürdün.