ر غ م

KÖK HARFLER: ر غ م

ANLAM: 

رَغِمَ – رَغَمَ : Burnu toza kapanmak, aşağılanmış veya küçük düşürülmüş hale gelmek. Birisine isteği dışında bir şey yaptırmak; onu kızdırmak için onun isteği dışında bir şey yapmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
مُرَاغَمٌ isim 1 Hicret yeri (çoğul) 4/100 Tekili: مَرْغَمٌ / مَرْغَمَةٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • رَغَمَ
    • خَيَّرَ > bak: خ ي ر
    • سَمَحَ
    • أَبَاحَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Rağm رَغْم Bir şeyden hoşlanmayıp, kerih görmek.
Rağmen رَغْمًا                Aksine olarak, inadına, zıddına olarak, zoraki.
Rağmiyyât رَغْمِيَّات Aksine, rağmına, inadına, zıddına yapılan işler.
Tergîm تَرْغِيم Yere sürtme. Zelil etmek.
Mürâgame مُرَاغَمَة Tartışma.
İrgâm إِرْغَام Aşağılatma. Hor, hakir kılma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مُرَاغَمٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. Mufâale Bâbı (III. Bâb). Çoğul. Tekili: مَرْغَمَةٌ / مَرْغَمٌ

4:100 وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً
Diyanet Meali: Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de.