ن و ي

KÖK HARFLER:  ن و ي

ANLAM: 

نَوَى : 

1: Niyet etmek, niyetlenmek. Bir şey yapmaya karar vermek.

2: Bir yerden bir yere geçmek. Uzaklaşmak.

النَّوَاةُ : Çekirdek. (Çoğulu: النَّوٰى)

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
نَوًى isim 1 Çekirdek 6/95

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

AÇIKLAMA:

AZM ile NİYET kelimeleri arasındaki fark

( ع ز م – ن و ي )

Niyet, fiilden vakitlerce önce var olan bir iradedir. Nevâ ve niyet kelimeleri, bu’d (uzaklık) anlamına gelir. Bu nedenle istenen şey ile bunun gerçekleşmesinin arası birbirinden uzak olduğu zaman, bu iradeye niyet denir. Niyet, eylemi gerçekleştirmek konusunda kesin karar ifade etmez. 

Azm, azmedilen şeyden bir ya da birkaç vakit önce olabilir. Azm, irade sahibinin eylemine devam etme ya da vaz geçme kararını kesinleştirdiği bir iradedir. (Farklar Sözlüğü 168) Bknz: ( ع ز م )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nevâ(t) نَوَاة Çekirdek, hurma çekirdeği. Çoğulu: Nevey, Neveyât
Nüve —-  Bir şeyin özü, çekirdek.
Niyet نِيَّة Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat. Niyet etmek

Nüve kelimesi, “hurma çekirdeği” anlamına gelen nevâ (نَوَا) sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Nişanyan Sözlük)

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَوَى : İsim. 

6:95 إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ
Diyanet Meali: Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir.