ك ف أ

KÖK HARFLER: ك ف أ

ANLAM: 

كَفَأَ : Bir şeye benziyor olmak, ona denk olmak; onu izlemek; ona karşı koymak ya da direnmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
كُفُوٌ isim 1 Denk 112/4

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • كُفْؤٌ (a)
  • كُفْؤٌ (b)
    • بَلِيدٌ > bak: ب ل د
    • حَقِيرٌ
    • خَامِلٌ
  • اِنْكَفَأَ

AÇIKLAMA:

كَافَى fiili ile كَافَأَ fiili arasındaki benzerlik: 

كَافَى fiili ile كَافَأَ fiili, birbirine çok benzer iki fiildir. Mükafat kelimesi de bu iki fiilin ait olduğu iki ayrı köke dayandırılabilir. (ك ف ي – ك ف أ)

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Küfüv (Küfv) كُفُو Şerik. Nazir, akran, denk, eş, benzer, misil. Hemta.
Kifât كِفَات Eşler, benzerler, denkler, arkadaşlar.
Kefâet كَفَائَة Denklik. 
Mükâfât مُكَافَات Ödül.
Tekâfî تَكَافِى Birbirinin dengi olma. 
Mütekâfî مُتَكَافِى Birbirine denk ve akran olan. Eşitleşen.  Mütekâfiyen

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

كُفُوٌ : İsim. 

112:4 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
Diyanet Meali: “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” *