خ ط ط

KÖK HARFLER:  خ ط ط

ANLAM: 

خَطَّ : Yazmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
خَطَّ fiil-I 1 Yazdı 29/48

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • خَطَّ
  • اِخْتَطَّ
    • اِنْتَهَجَ > bak: ن ه ج
    • (تَرَسَّمَ (خطى
  • مُخَطَّطٌ
    • مُشَغَّبٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hatt خَطّ 1: Sınır. Çizgi. Hudud. 2: Yazı. El yazısı. Çoğul: Hutût
Hattât خَطَّاط 1: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. 2: Mesleği hattatlık olan kimse.
Tahtît تَخْطِيط Çizme. Çizgi ile belli etme. Çizilme.
Muhattat مُخَطَّط Çizilmiş, resmi yapılmış.
İhtitât اِخْتِطَاط Yukarıdan aşağı indirme. Hat çekme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

خَطَّ : Fiil-I.

29:48 وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ
Diyanet Meali: Sen şu Kur’an’dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun.