خ ل ع

KÖK HARFLER:  خ ل ع

ANLAM: 

خَلَعَ : Bir şeyi çıkarmak. O şeyden kurtulmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
خَلَعَ fiil-I 1 Çıkardı 20/12

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • خَلَعَ (a)
 • خَلَعَ (b)
 • خَلَاعَةٌ
  • تَقْوَى > bak: و ق ي
  • عَفَافٌ > bak: ع ف ف
  • عِفَّةٌ > bak: ع ف ف
  • تَعَفُّفٌ > bak: ع ف ف
  • طَهَارَةٌ > bak: ط ه ر
  • بَرَاءَةٌ > bak: ب ر أ
  • اِحْتِشَامٌ
  • أَدَبٌ
  • حِشْمَةٌ
  • تَهْذِيبٌ
  • وَرَعٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hal’ خَلْع Tahttan indirme. Kaldırma. Boşanma. Soyma. Hal’ etmek
Hâli’ خَالِع Boşanmış erkek.
Halî’ خَلِيع Soyulmuş.
Halâat خَلَاعَة Yüzsüzlük.
Tahlî’ تَخْـلِيع Söküp çıkarmak. Koparmak. Tahttan indirmek.
İnhilâ’ اِنْخِلَاع Def’olunma, çıkarılma, kovulma.
İhtilâ’ اِخْتِلَاع Boşama.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

خَلَعَ : Fiil-I.

20:12 إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
Diyanet Meali: “Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.” *