ه ض م

KÖK HARFLER:  ه ض م

ANLAM: 

هَضَمَ : Bir şeyi kırmak. Birisine karşı gelmek, zulmetmek, ona karşı haksız olmak. Birisine haksızlık etmek, haklarını gasp etmek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
هَضْمٌ isim 1 Hak yedi 20/112
هَضِيمٌ isim 1 Yumuşak, kat kat, sarkık 26/148

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • هَضَمَ
  • هَضِمَ
  • هَضِيمٌ
    • رَشِيقٌ
    • أَهْيَفُ
    • مُرْهَفٌ

Zıt Manada Kelimeler

AÇIKLAMA:

ZULM ile HEZM kelimeleri arasındaki fark

( ظ ل مه ض م )

Hezm, “hakkını kısmen noksan almak” anlamına gelir. Hakkının tamamını noksan alan için hezame (haksızlığa uğradı) denilmez. Zulm ise, hakkın bütünü konusunda da, bir kısmı konusunda da kullanılır. Kur’ân’da, Ne zulmden, ne de hezmden korkar (yani kısmen ya da tamamen hakkının menedilmesinden endişe etmez) (Tâ-Hâ/112) buyurulmaktadır. (Farklar Sözlüğü 341) Bknz: ( ظ ل م )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hazm (Hazım) هَضْم Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
Hâzım هَاضِم Sindirim, sindirme.
İnhizâm اِنْهِضَام Hazm olunma, sindirilme.
Münhazım مُنْهَضِم Hazm olunan, sinen.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

هَضْمٌ : İsim. 

20:112 فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا
Diyanet Meali: (Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse) o, ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan.

هَضِيمٌ :  İsim. Sıfat. 

26:148 وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ
Diyanet Meali: Ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda…*