ب ي د

KÖK HARFLER:  ب ي د

ANLAM: 

بَادَ : Yok olmak, helak olmak, ölmek, nesli tükenmek. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَادَ (geniş zamanlı يَبِيدُ mastar isim بَوْدًا ve بَوَادًا ve بَيْدًا ve بَيَادًا ve بُيُودًا ve بَيْدُورَةً): O kişi veya şey yok oldu; battı; helak oldu; öldü; nesli tükendi.

بَادَتِ الشَّمْسُ : Gün batımı.

بَيْدَاءُ : Çöl; susuz bir çöl.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
بَادَ fiil-I 1 Helak oldu, battı 18/35

Toplam: 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Büyûd بُيُود Yok olma, hiç olma. Helak olmak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَادَ : Fiil-I. 

18:35 قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا
Diyanet Meali: Şöyle dedi: “Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum.”