ب د ن

KÖK HARFLER:  ب د ن

ANLAM: 

بَدُنَ – بَدَنَ : İri cüsseli olmak, şişmanlamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَدُنَ (geniş zamanlı يَبْدُنُ mastar isim بُدْنٌ ve بَدَنٌ ve بَدَنَ geniş zamanlı يَبْدُنُ mastar isim بَدَانًا ve بَدَانَةً): İri cüsseli oldu veya şişmanladı.

بَدَنٌ : Başsız, kolsuz ve bacaksız gövde, beden (جَسَدٌ) , çoğul hali: اَبْدَانٌ ; kesilen bir devenin uzvu veya uzuvları; yaşlı bir adam; yaşlı dağ keçisi.

بَدَنَةٌ (çoğul hali: بُدْنٌ): Mekke’ye getirilen kurbanlık dişi deve. Ayrıca inek ve boğalar için de kullanılır.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnek ÂyetAçıklama
بَدَنٌisim1Beden, ceset10/92
بُدْنٌisim1Kurbanlık hayvan (Çoğul)22/36Tekili: بَدَنَةٌ

Toplam:2


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Beden بَدَن Gövde, vücut, ten. Çoğul: Ebdân
Bedene بَدَنَة Kurbanlık deve. Çoğul: Büdün
Bâdin بَادِن Şişman, bedeni büyük, iri vücutlu.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَدَنٌ : İsim. 

10:92 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً
Diyanet Meali: Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracağız.

بُدْنٌ : İsim. Çoğul. Tekili: بَدَنَةٌ

22:36 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
Diyanet Meali: Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır.