ي ق ظ

KÖK HARFLER:  ي ق ظ

ANLAM: 

يَقِظَ : Uyanmak; uyumamak

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
أَيْقَاظٌ isim 1 Uyanık (çoğul) 18/18 Tekili: يَقِظٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • يَقِظٌ
  • وَاعٍ > bak: و ع ي
  • مُدْرِكٌ > bak: د ر ك
  • حَذِرٌ > bak: ح ذ ر
  • مُتَيَقِّظٌ > bu kök
  • فَطِنٌ
  • مُتَنَبِّهٌ
  • مُنْتَبِهٌ
 • يَقَظَةٌٌ
  • إِنْتِبَاهٌ
  • تَنَبُّهٌ
  • صَحْوٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Yakza (Yakaza) يَقْظَة Uyanıklık. Dikkatli olma.
Yakzân يَقْظَان Uyanık, gözü açık. Çoğulu: Yakâzî
Yakazânî يَقَظَانِى Uyanıklık.
Yakâzet يَقَاظَة Uyanıklık
Îkâz إِيقَاظ Uyandırmak. Gafletten kurtarmak. Tenbih.
Mûkız مُوقِظ Uyandıran, ikaz eden. 
Tayakkuz تَيَقُّظ Uyanıklık. Çoğulu: Teyakkuzât
Müteyakkız مُتَيَقِّظ Uyanık, uyanmış, tetikte, gözü açık olan.
İstîkâz إِسْتِيقَاظ Uykudan uyanmak.
Müsteykız مُسْتَيْقِظ Uykudan uyanan, istikaz eden.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَيْقَاظٌ : İsim. Çoğul. Tekili: يَقِظٌ

18:18 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ
Diyanet Meali: Uykuda oldukları hâlde, sen onları uyanık sanırsın.