و ف ر

KÖK HARFLER:  و ف ر

ANLAM: 

وَفَرَ : Tamam, tam, eksiksiz, bütün, büsbütün olmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
مَوْفُورٌ isim 1 Tam, eksiksiz, pek çok 17/63

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • وَفَرَ
 • وَفَّرَ
 • وَفْرَةٌ
 • وُفُرَاتٌ
  • اِقْتِصَادٌ > bak: ق ص د
  • تَوْفِيرٌ > bu kök
  • اِدِّخَارٌ > bak: د خ ر

Zıt Manada Kelimeler

 • وَفَرَ
  • قَلَّ > bak: ق ل ل
  • ضَؤُلَ
  • نَزَرَ
 • وَفَّرَ
 • وَفْرَةٌ
  • قِلَّةٌ > bak: ق ل ل
  • نُدْرَةٌ
  • جَذْبٌ
  • قَحْطٌ

AÇIKLAMA:

KESÎR ile VÂFİR kelimeleri arasındaki fark

( ك ث رو ف ر )

Kesret (çokluk), “sayının fazlalığı/sayıca fazla olmak”tır. Vâfir ise, “hacmini artıracak şekilde bir şeyin başka bir şeyle birleşmesi”dir. (Farklar Sözlüğü 375) Bknz: ( ك ث ر )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Vefr وَفْر Bir kimsenin ihsanını kabul ettikten sonra rızasıyla reddeylemek. Bolluk.
Vefret وَفْرَة Bolluk.
Vâfir وَافِر Çok bol.
Vüfûr وُفُور Kesret, bolluk.
Vefîre وَفِيرَة Çok, bol.
Mevfûr مَوْفُور Tam olan şey. Çoğaltılmış. 
Tevfîr تَوْفِير Artırma, çoğaltma.
Tevâfür تَوَافُر Artma, çoğalma. Çoğulu: Tevâfürât
Müstevfir مُسْتَوْفِر Borçludan alacağını tamamen alan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَوْفُورٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. 

17:63 فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا
Diyanet Meali: “Onlardan kim sana uyarsa, kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır.”