و أ د

KÖK HARFLER:  و أ د

ANLAM: 

وَأَدَ : Kızını diri diri mezara gömmek ve üzerine bir yığın toprak atmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
مَوْئُودَةٌ isim 1 Diri diri gömülen kız. 81/8

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • وَأَدَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Mev’ûde مَوْئُودَة Küçükken diri diri gömülüp öldürülen kızcağız.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَوْئُودَةٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. Müennes.  Müzekkeri: مَوْئُودٌ

81:8 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
Diyanet Meali: Diri diri gömülen kız çocuğunun, (hangi günahtan ötürü öldürüldüğü) sorulduğu zaman..*