س ه و

KÖK HARFLER: س ه و

ANLAM: 

سَهَا : Aklı başka bir şeye, işe veya duruma kaymak, o şeye aldırış etmemek, ihmal etmek, umursamamak, ona dair şuursuz olmak, dikkat etmemek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
سَاهٍ isim 2 Hatırda tutmayıp gaflet ederek terk eden 51/11

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • سَهَا
  • تَذَكَّرَ > bak: ذ ك ر
  • اِسْتَغَلَّ > bak: غ ل ل
  • اِغْتَنَمَ > bak: غ ن م
  • تَحَيَّنَ > bak: ح ي ن
  • تَنَبَّهَ
  • اِنْتَهَزَ
 • سَهْوٌ
  • تَذَكُّرٌ > bak: ذ ك ر
  • اِدِّكَارٌ > bak: ذ ك ر
  • تَيَقُّظٌ > bak: ي ق ظ
  • اِنْتِبَاهٌ
  • تَنَبُّهٌ

AÇIKLAMA:

سَهْوٌ ve نِسْيَانٌ kelimeleri arasındaki farklar: (س ه و – ن س ي)

Bu kelimeler manada birdirler fakat bazı alimlere göre سَهْوٌ yüzeyseldir, نِسْيَانٌ ise hafıza kapsamındadır. سَهْوٌ durumunda, hafif bir uyarıcı ile dikkat uyanır. نِسْيَانٌ durumu, bu işin hafızadan bütünüyle gitmesini ifade etmektedir. (Hasenat Uygulaması)

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Sehv (Sehiv) سَهْو Hata, yanlış, yanılma. Çoğul: Sehviyyât
Sehven سَهْوًا Yanlışlıkla.

Sehiv secdesi: Hanefi mezhebine göre sehiv secdesi, bir namazın kusurlu kılınması hâlinde, bu kusuru düzeltmek maksadı ile namazın sonunda son oturuşta yapılan secdedir.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سَاهُونَ : İsim. İsm-i Fâil. Kurallı Erkek Çoğul. Tekili: سَاهٍ

51:11الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ
Diyanet Meali:Cehalet içinde gaflete dalmış olanlar..*
107:5الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
Diyanet Meali:Onlar namazlarını ciddiye almazlar. *