س ج و

KÖK HARFLER: س ج و

ANLAM: 

سَجَا : (Gece) sakin, sessiz, durgun olmak. Karanlık hale gelmek. Karanlığı büyümek, devamlı olmak. Karanlığıyla çökmek. (Rüzgar) sakinlemek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
سَجَا fiil-I 1 Sakin ve durgun oldu, durgunlaştı. 93/2

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Seciye سَجِيَة Huy, karakter. Huy güzelliği. Ahlak durumu.
Tesciye تَسْجِيَة 1: Bir nesneyi örtmek. 2: Üstün ahlak kazandırma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سَجَا : Fiil-I.

93:2وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ
Diyanet Meali:Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki… *