ش ي د

KÖK HARFLER: ش ي د

ANLAM: 

شَادَ : Gerekli malzeme ve alçıtaşı ile duvarı sıvamak. Binayı yükseltmek. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مَشِيدٌ isim 1 Badanalanmış, boyanmış. Yüksekçe. 22/45
مُشَيَّدَةٌ isim 1 Sağlam, muhkem, boyanmış, yüksekçe. 4/78

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

  • شَادَ / شَيَّدَ / أَشَادَ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Meşîd مَشِيد Harçla yapılmış sağlam bina. Sıvanmış bina.
Teşyîd تَشْيِيد Yükseltme.
Teşyîdât تَشْيِيدَات Yükseltmeler.
Müşeyyed مُشَيَّد Yüksek ve sağlam, metin yapılı, muhkem.
Müşeyyede مُشَيَّدَة Yüksek ve sağlam, metin yapılı, muhkem.
İşâde إِشَادَة 1: Binayı yükseltmek. 2: Seslenme, tarif etme.
Teşeyyüd تَشَيُّد Yükseltme. Sağlamlaştırma.
Müteşeyyid مُتَشَيِّد Yükselten. Sağlamlaştıran. Müennesi: Müteşeyyide

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَشِيدٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl.

22:45 فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ
Diyanet Meali: Böylece duvarları, çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış (nice memleketler), nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar (vardır)!

مُشَيَّدَةٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. Tef’îl Bâbı (II. Bâb).

4:78 أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ
Diyanet Meali: Nerede olursanız olun,  sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır.