ش ع ل

KÖK HARFLER: ش ع ل

ANLAM: 

شَعَلَ : Ateşi tutuşturmak. Bir işte başarılı olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
اِشْتَعَلَ fiil-VIII 1 Tutuştu, yandı, saçı ağardı 19/4

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • شَعَلَ
  • أَوْقَدَ > bak: و ق د
  • أَلْهَبَ > bak: ل ه ب
  • أَوْرَى > bak: و ر ي
  • أَشْعَلَ > bu kök
  • أَضْرَمَ
 • شُعْلَةٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Şûle شُعْلَة Alev, ateş alevi.
Meş’ale مَشْعَلَة Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek.
İştiâl اِشْتِعَال Tutuşma, parlama, alevlenme. Çoğul: İştiâlât

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اِشْتَعَلَ : Fiil-VIII.

19:4 قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا
Diyanet Meali: O, şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı…”