ص ف د

KÖK HARFLER: ص ف د

ANLAM: 

صَفَدَ : Birini veya bir şeyi demirle veya demirden bir kelepçeyle bağlamak, sıkıca bağlamak, zincire ya da prangaya vurmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
أَصْفَادٌ isim 2 Bağ, bukağı, kelepçe. (Çoğul) 14/49 Tekili: صِفَادٌ – صَفَدٌ – صَفْدٌ 

Toplam 2


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

  • صَفَدَ
  • صَفَدٌ / صِفَادٌ / أَصْفَادٌ

Zıt Manada Kelimeler

  • صَفَدَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Esfâd أَصْفَاد Kelepçeler.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَصْفَادٌ : İsim. Çoğul. Tekili: صَفَدٌ – صَفْدٌ – صِفَادٌ

14:49 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
Diyanet Meali: O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. *
38:38 وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
Diyanet Meali: Bukağılara bağlı olarak diğerlerini de… *