ر و غ

KÖK HARFLER: ر و غ

ANLAM: 

رَاغَ : Dönüp gitmek. Bu veya şu yola gitmek. Hızlıca ve gizlice bir biçimde sağa sola gitmek. Arkasında olanı aldatmak için başka bir tarafa dönmek. Temel anlam: Birisinin ardında olanı aldatmak için bir tarafa dönmesidir. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
رَاغَ fiil-I 3 Üzerine vardı. عَلَى ile: Gizlice karşıladı, yöneldi. Temayül gösterdi. 37/91

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

İrâga اِرَاغَة İsteme, irade etme.
Murâvaga مُرَاوَغَة Güreşme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

رَاغَ : Fiil-I.

37:91 فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
Diyanet Meali: İbrahim, onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: “Yemez misiniz?” *
37:93 فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ
Diyanet Meali: Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. *
51:26 فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ
Diyanet Meali: Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi. *