ر ص ص

KÖK HARFLER: ر ص ص

ANLAM: 

رَصَّ : Bir şeyi sıkıştırmak, pres yapmak; bir şeyi yere çakmak; yığmak, biriktirmek; bir şeyi istif etmek; düzenlemek, sıraya koymak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مَرْصُوصٌ isim 1 Bitiştirilmiş, bitişik. 61/4

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • رَصّ (a)
  • دَقَّ
  • جَرَسَ
  • كَسَّرَ
  • فَتَّتَ
  • طَحَنَ
  • هَرَسَ
  • سَحَنَ
 • رَصّ (b)
  • صَفَّ > bak: ص ف ف
  • نَضَّدَ > bak: ن ض د
  • رَتَّبَ
  • نَظَّمَ
  • كَوَّمَ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Resâs رَصَاص Kurşun, kalay, lehim. Resâsî
Ressâs رَصَّاص Kalaycı.
Mersûs مَرْصُوص Sağlam yapı. 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَرْصُوصٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl.

61:4 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ
Diyanet Meali: Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.